YORUM VE MAKALELER
 • 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2023 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2023 Yılı Nakit Sermaye İndiriminde Uygulanacak Faiz Oranı (12.03.2024)

  İNCELE
 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirim hakkının verginin ödenme şartına bağlanması ve sorumlu sıfatıyla yapılan KDV tevkifatlarına ilişkin beyannamenin verilme ve ödeme sürelerinde yapılan değişiklikler, KDV Uygulama Genel Tebliğinde ismen belirtilmeyen diğer hizmetlerde tevkifat yapmakla sorumlu tutulan belirlenmiş alıcılara 01.03.2024 tarihinden itibaren “kamu iktisadi teşebbüslerinin (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri)” eklenmesi, Kısmi KDV tevkifatı uygulamasında KDV tevkifatı uygulanmayacak sınırın 01.03.2024 tarihinden itibaren fatura düzenleme sınırı olarak belirlenmesi, Ocak/2024 döneminden itibaren BA-BS formlarında bildirim zorunluluğu kaldırılan bazı belgeler, Ocak/2024 döneminden itibaren KDV1 beyannamesinde e-beyanname programı tarafından yapılacak bazı kontroller (12.02.2024)

  İNCELE
 • 7491 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Bazı Düzenlemeler (15.01.2024)

  İNCELE
 • 2024 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (10.01.2024)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2024 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (08.01.2024)

  İNCELE
 • A.Ş. ve Ltd. Şti.’lerin asgari sermaye tutarlarının artırılması (30.11.2023)

  İNCELE
 • İthalatta ödenen bir kısım KDV’nin indirim yasağı (24.11.2023)

  İNCELE
 • 30.09.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları,Eylül/2023 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları,Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (07.11.2023)

  İNCELE
 • 30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Haziran/2023 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2023 yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (04.08.2023)

  İNCELE
 • Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranlarında Değişiklikler, İmalat ve İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İndirim Oranında Yapılan Değişiklikler, 2023/2 ve 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Geçici Vergi Oranı (28.07.2023)

  İNCELE
 • KDV Oranı Artışları, Maktu Harç Tutarlarındaki Artışlar, Tüketici Kredilerinden Alınan BSMV Oranı Artışı, Şans Oyunlarından Alınan Payların Oranlarındaki Artışlar, Tam Mükellef Kurumların Kendi Hisse Senetlerinin İktisabında Öngörülen “%0” Tevkifat Oranın Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerle Sınırlandırılması (07.07.2023)

  İNCELE
 • 31.03.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Mart/2023 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi , 31.03.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2023 yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (15.05.2023)

  İNCELE
 • 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2022 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2022 Yılı Nakit Sermaye İndiriminde Uygulanacak Faiz Oranı (07.04.2023)

  İNCELE
 • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni (15.02.2023)

  İNCELE
 • 2023 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (12.01.2023)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2023 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (04.01.2023)

  İNCELE
 • Konaklama vergisi uygulaması (02.01.2023)

  İNCELE
 • Yemek yardımında gelir vergisi, sigorta primi ve damga vergisi istisnası, 09.11.2022-30.06.2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak ödenecek elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri yardımında gelir vergisi ve sigorta primi istisnası (02.01.2023)

  İNCELE
 • KDV beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerinin takip eden ayın 28. günü olarak değiştirilmesi (26.12.2022)

  İNCELE
 • 30.09.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Eylül/2022 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (04.11.2022)

  İNCELE
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler, Kısmi KDV tevkifatına tabi işlemlerde kanuni süresinden sonra beyan edilen KDV tevkifatlarının indiriminde ödeme şartı, Demir çelik ürünlerinin tesliminde KDV tevkifat oranı değişikliği, Belirlenmiş alıcıların demir çelik ürünü teslimlerinde KDV tevkifat yükümlülüğü, Temel gıda maddelerinin indirimli orana tabi teslimlerinden doğan iade taleplerinin yıl içinde nakden gerçekleştirilmesi, Tam istisna kapsamındaki işlemlere ait kur farklarının KDV iade hesabında dikkate alınması, Sigorta şirketi kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat mektubu olarak dikkate alınması (01.11.2022)

  İNCELE
 • 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Haziran/2022 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (08.08.2022)

  İNCELE
 • Kısmi KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetlerde İsteğe bağlı tam KDV tevkifatı uygulaması (11.05.2022)

  İNCELE
 • İmalatçı ihracatçıların yüklenilen KDV tutarına bakılmaksızın ve devreden KDV tutarını geçmeksizin ihracat bedelinin %10’u kadar KDV iade talep etme imkanı (10.05.2022)

  İNCELE
 • 31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Mart/2022 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2022 yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (09.05.2022)

  İNCELE
 • Demir-çelik ürünlerinin KDV mükelleflerine tesliminde 01.05.2022 tarihinden itibaren kısmi KDV tevkifatı yükümlülüğü (29.04.2022)

  İNCELE
 • 213 Sayılı VUK Mükerrer 298 ve Geçici 32. Maddeleri kapsamında yeniden değerleme uygulamaları (21.04.2022)

  İNCELE
 • İhracat bedellerinin mevzuatta öngörülen sürede yurda getirilmesinden sonra bankalara satılma zorunluluğu oranının %40’a çıkarılması, Dövize cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası olarak yapılması zorunluluğu (19.04.2022)

  İNCELE
 • KDV Oran Değişiklikleri (01.04.2022)

  İNCELE
 • Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı indirimi (01.03.2022)

  İNCELE
 • Kur korumalı TL mevduat ve katım hesabına dönüşümlerde gelir ve kurumlar vergisi istisnası (15.02.2022)

  İNCELE
 • Tarım ve hayvancılık ürünleri ile ÖTV’ye tabi olanlar hariç temel gıda maddelerinde toptan, perakende veya toptancı hali içi toptancı hali dışı ayrımı yapılmaksızın KDV oranının 14.02.2022 tarihinden itibaren %1’e indirilmesi (15.02.2022)

  İNCELE
 • 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2021 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminde Uygulanacak Faiz Oranı (17.01.2022)

  İNCELE
 • 2022 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (13.01.2022)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2022 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (07.01.2022)

  İNCELE
 • İhracat bedellerinin mevzuatta öngörülen sürede yurda getirilmesinden sonra %25’inin bankalara satılması zorunluluğu (05.01.2022)

  İNCELE
 • 31.12.2021 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılması şartlarının oluşması (04.01.2022)

  İNCELE
 • Tam mükellef kurumlarca dağıtılan kâr payı stopaj oranının %10’a düşürülmesi (22.12.2021)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca 2022 yılında tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (22.12.2021)

  İNCELE
 • 7326 ve 7338 Sayılı Kanunlarla yeniden değerleme uygulamasına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ve enflasyon düzeltmesi (13.12.2021)

  İNCELE
 • 01.01.2022 tarihinden itibaren ar-ge ve tasarım indiriminden ve teknopark kazanç istisnasından yararlananların girişim sermayelerini ve kuluçka merkezlerini, fon alma veya sermaye koyma yoluyla destekleme zorunluluğu (10.12.2021)

  İNCELE
 • 7338 Sayılı Kanun’la 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (09.12.2021)

  İNCELE
 • 7338 Sayılı Kanun’la 213 Sayılı VUK’nun ceza hükümlerinde yapılan değişiklikler (07.12.2021)

  İNCELE
 • 7338 Sayılı Kanun’la 213 Sayılı VUK’nun değerleme hükümlerinde yapılan değişiklikler. (05.11.2021)

  İNCELE
 • 7338 Sayılı Kanun’la 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (03.11.2021)

  İNCELE
 • 7338 Sayılı Kanun’la gider pusulası düzenleme zorunluluğunda yapılan değişiklikler (02.11.2021)

  İNCELE
 • 30.09.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Eylül/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (01.11.2021)

  İNCELE
 • BA-BS formlarının bildirimlerinde yapılan değişiklikler (25.08.2021)

  İNCELE
 • Gerçek faydalanıcının belirlenmesi ve bildirilmesi (25.08.2021)

  İNCELE
 • 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Haziran/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (03.08.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır. (02.08.2021)

  İNCELE
 • Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde yeniden değerlenme imkanı (27.07.2021)

  İNCELE
 • 7326 Sayılı Kanun kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi (05.07.2021)

  İNCELE
 • 7326 Sayılı Kanun’un matrah artırımı düzenlemeleri (01.07.2021)

  İNCELE
 • Kamu alacaklarının yapılandırması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yeniden değerleme uygulamasına ilişkin 7326 Sayılı Kanun (30.06.2021)

  İNCELE
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (04.06.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 31.01.2021 tarihine uzatılmıştır. (02.06.2021)

  İNCELE
 • Yabancı kaynakları öz kaynakları geçen işletmelerde 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerinde finansman gider kısıtlaması (24.05.2021)

  İNCELE
 • 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Mart/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (05.05.2021)

  İNCELE
 • 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi kurum geçici vergi beyanına uygulanacak geçici vergi oranı (28.04.2021)

  İNCELE
 • 2021 ve 2022 hesap dönemi kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişiklikler (22.04.2021)

  İNCELE
 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki transfer fiyatlandırması formunda bildirilecek tutar (02.04.2021)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (23.02.2021)

  İNCELE
 • Yıllara sâri inşaat taahhüt işlerine ilişkin ödemelerde stopaj oranı değişikliği, Finansman Gider Kısıtlaması (05.02.2021)

  İNCELE
 • Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlardaki konutlara İlişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. (02.02.2021)

  İNCELE
 • Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle yeniden mücbir sebep hali ilan edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri (26.01.2021)

  İNCELE
 • 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oran, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (14.01.2021)

  İNCELE
 • Elektronik defterlerin (ve beratlarının) ikincil kopyalarının GİB bilgi işletim sistemine yüklenmesi zorunluluğu (11.01.2021)

  İNCELE
 • 2021 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (07.01.2021)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2021 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (04.01.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı mal ve hizmetlerde KDV Oran indirimleri ile bazı gayrimenkul kiralarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indiriminin uygulama süresi 31.12.2020 tarihinden 31.05.2021 tarihine uzatılmış, Covit-2019 aşılarının 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki teslimlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanması öngörülmüştür. (23.12.2020)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (22.12.2020)

  İNCELE
 • 30.09.2020 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (05.11.2020)

  İNCELE
 • 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetlerinde KDV Oranının %1’e indirilmesi, Binek otomobillerin ÖTV’ye esas değerlerinde ve ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler, İhracat bedellerinin yurda getirilmesi Tebliğinde değişiklik (02.09.2020)

  İNCELE
 • 30.06.2020 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı İkinci geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (07.08.2020)

  İNCELE
 • 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mal ve hizmetlerde KDV Oranı indirimi ile bazı gayrimenkul kiralarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimi (04.08.2020)

  İNCELE
 • E-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu (30.06.2020)

  İNCELE
 • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni (03.06.2020)

  İNCELE
 • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni (01.06.2020)

  İNCELE
 • 01 Haziran 2020 tarihi sonuna kadar yerine getirilmesi gereken bazı mükellefiyetler (28.05.2020)

  İNCELE
 • 31.03.2020 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (13.05.2020)

  İNCELE
 • Koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan çeşitli düzenlemeler. (17.04.2020)

  İNCELE
 • Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait sigorta primlerinin ödeme sürelerinin uzatılması. (03.04.2020)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler (30.03.2020)

  İNCELE
 • Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri, Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ilişkin e-defter oluşturma, imza ve berat alma sürelerinin uzatılması (27.03.2020)

  İNCELE
 • Kolalı gazoz, puro ve sigarillolarda ÖTV oran ve tutar değişiklikleri (26.03.2020)

  İNCELE
 • Şubat/2020 dönemine ilişkin KDV beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması, Şubat/2020 dönemine ait BA-BS formu bildirim sürelerinin uzatılması, E-defter oluşturma, imza ve berat alma süresi 31.03.2020 tarihinde biten mükellefler için bu sürelerin uzatılması, (24.03.2020)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesinde beyan dönemi değişikliği (23.03.2020)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesi (26.02.2020)

  İNCELE
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde süre uzatımı (10.02.2020)

  İNCELE
 • Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi (16.01.2020)

  İNCELE
 • 2020 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (15.01.2020)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2020 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (10.01.2020)

  İNCELE
 • 31.12.2019 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2019 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı (09.01.2020)

  İNCELE
 • İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunda yapılan değişiklikler (08.01.2020)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2020-2022 yıllarında yapılacak harcamalar için de ilave destekler uygulanabilecektir, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında inşaat harcamaları sebebiyle 2020-2021 yıllarında yüklenilen KDV’ler de iade alınabilecektir, Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılarca 2020-2022 yıllarında imalat faaliyetinde kullanılmak üzere alınacak yeni makine teçhizatta da KDV istisnası uygulanabilecektir., İmalat, ar-ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere veya yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen makine teçhizatlar için çift kat amortisman uygulanabilecektir. (03.01.2020)

  İNCELE
 • KDV Oranı Değişiklikleri (02.01.2020)

  İNCELE
 • 7194 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (28.12.2019)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (26.12.2019)

  İNCELE
 • E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzuna geçme zorunluluğu ile diğer elektronik belgelere ilişkin düzenlemeler, Kâğıt fatura düzenleyen mükelleflerin belli bir haddi geçen satışlarında e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu, Elektronik defter tutma zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler (24.12.2019)

  İNCELE
 • 30.09.2019 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (02.11.2019)

  İNCELE
 • 30.06.2019 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (02.08.2019)

  İNCELE
 • 31.03.2019 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması. (08.05.2019)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesi (05.04.2019)

  İNCELE
 • Beyanname verme sürelerinin yeniden belirlenmesi (04.04.2019)

  İNCELE
 • Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı indirimlerinde süre uzatımı (22.03.2019)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2019 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destekler (23.01.2019)

  İNCELE
 • 2019 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (21.01.2019)

  İNCELE
 • 31.12.2018 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı (18.01.2019)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2019 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (14.01.2019)

  İNCELE
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp, 10 dan fazla işçi çalışan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işsizlik sigortası priminde üç yıl süre ile 1 puanlık indirim ile bu oranın %1 olarak uygulanması (09.01.2019)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun kapsamında ödenecek Aralık 2018 ve Ocak 2019 taksitlerinde süre uzatımı, 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımı hükümlerinden yararlanmak üzere başvuru yapan mükelleflerden ödeme yönünden şartları ihlal edenlere ödenmeyen tutarların Şubat 2019 ayı sonuna kadar ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma imkanı (07.01.2019)

  İNCELE
 • Yapı kayıt belgesinde süre uzatımı ve bu belgenin alınması için ödenen tutarların muhasebeleştirilmesi (04.01.2019)

  İNCELE
 • Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri uygulanan mallarda oran indirimlerinin 31.03.2019 tarihine uzatılması (02.01.2019)

  İNCELE
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlarda yapılan satışlara ilişkin günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri bildirim zorunluluğu, Ambalajlı ürün ve tüketildiğinde atığa dönüşen bazı mallar için geri kazanım katılım payı ödeme zorunluluğu (28.12.2018)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (26.12.2018)

  İNCELE
 • 31.10.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri, (05.11.2018)

  İNCELE
 • 30.09.2018 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması, (01.11.2018)

  İNCELE
 • 04.09.2018-04.03.2019 tarihleri arasında fiili ihracatı yapılan satışların ihracat bedellerinin yurt içine getirilme zorunluluğu (04.09.2018)

  İNCELE
 • Taşınmazlarda yeniden değerleme imkânı (16.08.2018)

  İNCELE
 • 30.06.2018 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (07.08.2018)

  İNCELE
 • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesisi ve damga vergisi beyannamesi verilmesi (26.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi indirimi ile ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (19.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun matrahla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (16.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un varlık ve bazı yurtdışı kazançların beyanına ilişkin hükümleri (14.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri (20.06.2018)

  İNCELE
 • Yatırım teşvik belgesi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (12.06.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanunu (31.05.2018)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterlerinde Yapılan Değişiklikler (30.05.2018)

  İNCELE
 • Aralık 2017, Ocak ve Şubat 2018 aylarına ait elektronik defter beratlarının alınmasına ilişkin süreler, Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması, 2017 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki (28.05.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun iadelerle ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (24.05.2018)

  İNCELE
 • İşyeri Teslimlerinde 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranının %8’e indirilmesi, Konutlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek satılan ihtiyaç fazlası elektrikten yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir., 7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi kapsamında 16 ve daha büyük yaştaki araçlardan hurdaya ayrılan veya ihraç edilenlere karşılık aynı cins yeni araçların ilk iktisabında terkin edilecek ÖTV tutarı (18.05.2018)

  İNCELE
 • 31.03.2018 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (12.05.2018)

  İNCELE
 • KDV Oranı %18 olan konutların, KDV oranlarının 31.10.2018 tarihine kadar %8’e indirilmesi, Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranının binde 15’e indirilmesi, Kadın çalışanlara her bir çocuk için sağlanan kreş ve gündüz bakım evi yardımında gelir vergisinden istisna tutarın aylık brüt asgari ücretin %50’sine artırılması, Sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların imalat sanayinde kullanmak üzere alacakları makine teçhizattan KDV istisnası ve artırımlı amortisman desteğinden yararlanabileceklerin belirlenmesi, 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarı değişikliği (05.05.2018)

  İNCELE
 • 15 milyon USD ve üstü yabancı para ve/veya dövize endeksli kredi borcu bulunanların TCMB’ye veri bildirim ve bu bildirime ilişkin bağımsız denetim zorunluluğu (24.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile sigorta primlerinden geçmişe dönük yararlanma ve bazı kurum ve kuruluşlara sigorta primi teşviklerinden yararlanmasına açıklık getirilmesi (13.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (11.04.2018)

  İNCELE
 • Gelir ve kurumlar vergilerinde 5 puanlık indirim hatırlatması (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Ceza Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (09.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Değerleme Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (05.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile Makine Teçhizat Alımlarına Sağlanan Destekler (03.04.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (31.01.2018)

  İNCELE
 • 31.12.2017 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2017 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı (29.01.2018)

  İNCELE
 • Cazibe Merkezleri Programının yeni uygulama usul ve esasları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/11133 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler (26.01.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (05.01.2018)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destek oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli KDV oranına tabi Teslim ve hizmetlerle ilgili iade alınamayacak KDV sınırı, Bireysel katılımcı indiriminde süre uzatımı (03.01.2018)

  İNCELE
 • Bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları ve tutarları (02.01.2018)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile FATİH Projesine Sağlanan Destekler (02.01.2018)

  İNCELE
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi imkanı (29.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı ÖTV Kanunda Yapılan Değişiklikler (28.12.2017)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (27.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler (25.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için sağlanan ilave destekler (21.12.2017)

  İNCELE
 • Serbest meslek kazanç defterinin işletme hesabı defterinin zirai işletme defterinin basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulma zorunluğu, Sevk irsaliyesinin, müstahsil makbuzunun ve serbest meslek makbuzunun ihtiyari olarak elektronik ortamda düzenlenmesi imkanı (19.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (15.12.2017)

  İNCELE
 • Vergi dilimi değişikliği sebebiyle Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2017 aylarında asgari geçim indirimi dahil aldığı ücret 1.404,06 TL.’nin altına düşenlerin ücretlerinin 1.404,06 TL.’ye tamamlanması (06.12.2017)

  İNCELE
 • Yurtdışından bilgisayar yazılımı alımlarında tevkifat yükümlülükleri (27.11.2017)

  İNCELE
 • 30.09.2017 Tarihli Döviz Kurları,Eylül/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı,30.09.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (30.10.2017)

  İNCELE
 • Vergi Dilimi Değişikliği Sebebiyle Asgari Ücretin Net Tutarında Meydana Gelen Azalmanın Telafi Edilmesine İlişkin Tasarı (04.10.2017)

  İNCELE
 • Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranı değişikliği, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde edilen bazı gelirlerden yapılacak tevkifat oranı değişikliği (27.09.2017)

  İNCELE
 • 30.06.2017 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (01.08.2017)

  İNCELE
 • Elektronik fatura düzenleme zorunluluğu bulunanların mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracında elektronik fatura düzenleme zorunluluğu 01.07.2017 tarihi itibariyle başlamıştır. (13.07.2017)

  İNCELE
 • Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu, Araç kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu,Gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin zirai ürünlerinin ticaret borsalarına tescil ettirilerek satışlarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu. (13.06.2017)

  İNCELE
 • Hesap dönemi takvim yılı olan tüzel kişilerin Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 dönemi aylık elektronik defter beratlarının alınması,Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması,2016 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki. (27.05.2017)

  İNCELE
 • 31.03.2017 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması. (04.05.2017)

  İNCELE
 • Bazı mallarda 30.04.2017 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV ve ÖTV indirimlerinin süresi 30.09.2017 tarihine uzatılmıştır. (01.05.2017)

  İNCELE
 • KVK 13 Seri No.lu Genel Tebliği Taslağı Hakkında Değerlendirmeler. (12.04.2017)

  İNCELE
 • Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden yapılan alımlara ilişkin ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına çıkarılması. (03.04.2017)

  İNCELE
 • Bireysel emeklilik sistemine zorunlu/otomatik katılım. (03.04.2017)

  İNCELE
 • 2017//9973 Sayılı BKK ile damga, harç ve KKDF oranlarında yapılan değişiklikler,4447 Sayılı Kanun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Damga Vergisi İstisnası. (16.03.2017)

  İNCELE
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17. ve 18. Mad. kapsamında sigorta primi ve Gelir vergisi stopajı desteği. (14.03.2017)

  İNCELE
 • Yurtiçinden serbest bölgelere veya serbest bölgelerden yurtiçine yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası (02.03.2017)

  İNCELE
 • İndirimli oranda teslim ve hizmetlerde KDV iadesine ilişkin değişiklikler. (01.03.2017)

  İNCELE
 • Cazibe Merkezleri Programı kapsamında teşvik uygulamaları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/9917 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler. (28.02.2017)

  İNCELE
 • 6770 Sayılı Kanun ile Yapılan Çeşitli Düzenlemeler. (27.02.2017)

  İNCELE
 • İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan kur farkları (24.02.2017)

  İNCELE
 • Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi. (23.02.2017)

  İNCELE
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler. (21.02.2017)

  İNCELE
 • 03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülen 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No'lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler. (07.02.2017)

  İNCELE
 • Sigorta prim teşvikleri muhasebeleştirilmesi. (04.02.2017)

  İNCELE
 • Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen inşaat harcamalarında KDV iadesi (02.02.2017)

  İNCELE
 • Asgari ücret sigorta primi teşviki desteğinin bir yıl uzatılması, Aralık 2016, Ocak 2017, Şubat 2017 aylarına ait sigorta prim tutarlarının belli bir kısmının dokuzar ay ertelenmesi (31.01.2017)

  İNCELE
 • 6736 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırılan alacaklara için ilave ödeme imkânı. (31.01.2017)

  İNCELE
 • 31.12.2016 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı,31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2016 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (30.01.2017)

  İNCELE
 • Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenen illerde sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmada süre uzatımı. (20.01.2017)

  İNCELE
 • 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun ile Sat-Kirala Geri Al İşlemlerine ve Varlık Kiralama Yöntemiyle Yapılan Satışlara İlişin Düzenlemeler (12.01.2017)

  İNCELE
 • 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler. (10.01.2017)

  İNCELE
 • 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarla (04.01.2017)

  İNCELE
 • Yatırımların proje bazında desteklenmesi. (01.12.2016)

  İNCELE
 • KDV ve ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler, 6761 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler. (26.11.2016)

  İNCELE
 • 30.09.2016 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.09.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (02.11.2016)

  İNCELE
 • Vergi Dilimi Değişikliği Sebebiyle Asgari Ücretin Net Tutarında Meydana Gelen Azalmanın Telafi Edilmesi ve Asgari Geçim İndirimi Tavanının 279,99 TL.’ye yükselmesi. (31.10.2016)

  İNCELE
 • 6736 Sayılı Bazı Alacaların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Başvuru Sürelerinin Uzatılması. (27.10.2016)

  İNCELE
 • 5520 Sayılı KVK 32/A Maddesi Kapsamında İndirimli Oranda Vergi Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar. (14.10.2016)

  İNCELE
 • Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalara ilişkin düzenlemeler. (14.10.2016)

  İNCELE
 • KVK 11. Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Değerlendirmeler (11.10.2016)

  İNCELE
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda 2016/9139 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler. (07.10.2016)

  İNCELE
 • KDV Genel Ugulama Tebliğinde Değişiklikler. (07.10.2016)

  İNCELE
 • 6728 Sayılı Kanun döviz kazandırıcı faaliyetlerde vergi resim harç istisnası. (19.09.2016)

  İNCELE
 • 6728 Sayılı Kanun damga vergisi ve harç düzenlemeleri. (19.09.2016)

  İNCELE
 • 6728 Sayılı Kanun yatırımların teşvikine ilişkin düzenlemeler. (19.09.2016)

  İNCELE
 • 6736 Sayılı Kanunun varlık beyanına ilişkin hükümleri. (02.09.2016)

  İNCELE
 • 6736 Sayılı Kanunun matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri. (25.08.2016)

  İNCELE
 • 6736 Sayılı Bazı Alacaların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun. (25.08.2016)

  İNCELE
 • 30.06.2016 Tarihli Döviz Kurları,Haziran/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları,2016/2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı (07.08.2016)

  İNCELE
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Nolu Tebliğde 2016/2 nolu tebliğ ile Yapılan Değişiklikler. (27.06.2016)

  İNCELE
 • Hesap dönemi takvim yılı olan tüzel kişilerin Aralık 2015, Ocak 2016 ve Şubat 2016 dönemi aylık elektronik defter beratlarının alınması, Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması, 2015 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki. (28.05.2016)

  İNCELE
 • Ücret, prim, ikramiye vb. istihkakların bankalar aracılığıyla ödenme zorunluluğu kapsamın genişletilmesi. (28.05.2016)

  İNCELE
 • 31.03.2016 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016/1. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı (06.05.2016)

  İNCELE
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda 2016/8715 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler. (11.04.2016)

  İNCELE
 • Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) (08.04.2016)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olma. (21.03.2016)

  İNCELE
 • 100,00 TL ‘lik Prim Desteği. (11.03.2016)

  İNCELE
 • 2016 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler. (26.01.2016)

  İNCELE
 • 2016 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar. (11.01.2016)

  İNCELE
 • 31.12.2015 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2015 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 31.12.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (11.01.2016)

  İNCELE
 • Tahsilât ve ödemelerin tevsik zorunluluğu 7.000 TL.’ye indirilmiştir. (08.01.2016)

  İNCELE
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunlarının bazı geçici maddelerinde süre uzatımı, Sanayici sicil belgesi sahiplerinin makine teçhizat alımlarının finansmanında kullanılan kredilerde BSMV istisnası. (05.01.2016)

  İNCELE
 • KDV ve ÖTV Oranı Değişiklikleri. (05.01.2016)

  İNCELE
 • Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarına İlişkin VUK 458 Sıra No.lu Genel Tebliği. (26.12.2015)

  İNCELE
 • İhracatta elektronik fatura düzenleme zorunluluğunda başlangıç tarihinin ertelenmesi, E-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunanların Kapsamının genişletilmesi. (25.12.2015)

  İNCELE
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC) Kullanma Zorunluluğu, YNÖKC Kayıt, Bildirim, Servis vb işlemlerin elektronik Ortamda gerçekleştirilmesi. (25.12.2015)

  İNCELE
 • Bazı mükellef gruplarına getirilen sürekli bilgi verme zorunluluğu. (25.12.2015)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca Tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları. (23.12.2015)

  İNCELE
 • 01.01.2016 tarihinde elektronik ortamda yürütülmesi gereken bazı mükellefiyetler. (30.11.2015)

  İNCELE
 • Çalışanlara aile, çocuk ve yemek yardımı ödemelerinde sigorta primi kesintisi. (28.11.2015)

  İNCELE
 • 30.09.2015 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2015 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2015/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.09.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (03.11.2015)

  İNCELE
 • Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklikler. (29.08.2015)

  İNCELE
 • Elektronik Tebligat Adresi Edinme Zorunluluğu. (28.08.2015)

  İNCELE
 • 30.06.2015 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2015 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2015/2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (28.07.2015)

  İNCELE
 • Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı. (08.07.2015)

  İNCELE
 • Elektronik fatura ve elektronik deftere geçme zorunluluğunun kapsamı genişletilmiştir, İhracat işlemlerine ilişkin olarak düzenlenecek faturaların 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. (02.07.2015)

  İNCELE
 • 6645 Sayılı (Torba) Kanun ile ihdas edilen sigorta olaylarına ilişkin SGK alacaklarının yapılandırılması. (01.06.2015)

  İNCELE
 • E-defter tutanların Ocak ve Şubat 2015 dönemi aylık elektronik defter beratlarının alınması, Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması, 2014 yılına ilişkin yevmiye defterinin kapanış tasdiki. (28.05.2015)

  İNCELE
 • 6645 Sayılı (Torba) Kanun ile Getirilen Yeni İstihdam Teşviki. (28.05.2015)

  İNCELE
 • 6645 Sayılı (Torba) Kanun ile 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlar ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler. (09.05.2015)

  İNCELE
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler. (05.05.2015)

  İNCELE
 • 31.03.2015 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2015 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2015/1. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont, İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (05.05.2015)

  İNCELE
 • VUK 397, 415 ve 421 Sıra No.lu Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler. (10.04.2015)

  İNCELE
 • İthalatta ÖTV mükellefiyeti ve ÖTV Tevkifat Yükümlülüğü. (08.04.2015)

  İNCELE
 • 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler. (14.01.2015)

  İNCELE
 • 31.12.2014 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2014 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (14.01.2015)

  İNCELE
 • Elektronik ortamda muhafaza ve ibraz zorunluluğu. (07.01.2015)

  İNCELE
 • 2015 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (07.01.2015)

  İNCELE
 • 6552 Sayılı Kanun yapılandırma başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması (30.12.2014)

  İNCELE
 • Elektronik Defter Müracaatı. (29.12.2014)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca Tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları. (26.12.2014)

  İNCELE
 • Elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerin elektronik deftere geçiş süreci ve e-fatura/defter/arşiv uygulamaları. (26.11.2014)

  İNCELE
 • KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ. (12.11.2014)

  İNCELE
 • 6552 Sayılı (Torba) Kanunun 81. Maddesi Kapsamında Yapılandırılması Öngörülen SGK Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler ve Diğer Konular. (12.11.2014)

  İNCELE
 • 30.09.2014 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2014 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2014/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme, 30.09.2014 Tarihinde Geçerli Reeskont Faiz Oranı (04.11.2014)

  İNCELE
 • 6552 Sayılı Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Yapılan Değişiklikler. (13.10.2014)

  İNCELE
 • 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Kapsamında Yapılandırılması Öngörülen Kamu Alacakları ile Kasa ve Ortak C/H Beyanına İlişkin Düzenlemeler. (02.10.2014)

  İNCELE
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler, VUK 333 Seri No.lu Genel Tebliği Eki Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarına İlişkin Listelere Yapılan Eklemeler, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt ve Levha Alma Süreleri 15 Güne Düşürülmüştür (08.08.2014)

  İNCELE
 • 30.06.2014 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2014 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2014/2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme, 30.06.2014 Tarihinde Geçerli Reeskont Faiz Oranı (04.08.2014)

  İNCELE
 • Mükellef bilgileri bildirimi,Vergi levhası alınması,Yevmiye defterinin kapanış tasdiki. (26.05.2014)

  İNCELE
 • 31.03.2014 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2014 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2014/1. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme, 31.03.2014 Tarihinde Geçerli Reeskont Faiz Oranı. (07.05.2014)

  İNCELE
 • 2014 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (15.01.2014)

  İNCELE
 • 31.12.2013 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2013 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve ÜFE Artış Oranları,2013 Yılı Yeniden Değerleme,31.12.2013 Tarihinde Geçerli Reeskont Faiz Oranı,Finansman Gider Kısıtlaması (14.01.2014)

  İNCELE
 • Elektronik Arşiv Düzenlemesi (07.01.2014)

  İNCELE
 • 2014 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (06.01.2014)

  İNCELE
 • "Elektronik fatura gönderme ve alma zorunluluğu başlangıcı 01.04.2014 tarihine uzatılmıştır, Ticari belgelerde bulunması gereken bilgiler" (03.01.2014)

  İNCELE
 • Çalışan sayısı 50 kişiden az olan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi İstihdam etme zorunluluğu (27.12.2013)

  İNCELE
 • Elektronik Defter Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve Bazı Mükelleflere Getirilen Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Geçiş Süreci (25.12.2013)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu Uyarınca Tutulacak Defter, VUK Uyarınca Tutulacak Defterler (16.12.2013)

  İNCELE
 • 2013/5595 sayılı BKK ile KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler (02.12.2013)

  İNCELE
 • Vadeli Çek ve Senetlerde Reeskont Uygulaması (25.10.2013)

  İNCELE
 • 30.09.2013 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2013 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve ÜFE Artış Oranları, 2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme (25.10.2013)

  İNCELE
 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu, 6102 Sayılı TTK’na göre bağımsız denetime tabi olan şirketlerin internet sitesi açma ve bu sitede gerekli ilanları yapma zorunluluğu, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının 01.09.2013 Tarihinden İtibaren %2 Olarak Sabitlenmesi (02.10.2013)

  İNCELE
 • Yurtdışı Varlık Beyanı ve Süre Uzatımı (01.08.2013)

  İNCELE
 • 30.06.2013 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2013 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve ÜFE Artış Oranları, 2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme (27.07.2013)

  İNCELE
 • Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenen illerde sigorta primi işveren hissesi teşviki (19.07.2013)

  İNCELE
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu 01.07.2013 Tarihinden İtibaren Başlayan Mükellefler Yönünden Zorunluluk Başlangıcı 01.10.2013 Tarihine Uzatılmıştır. Anonim Şirketlerin Esas Sözleşmelerini, Limited Şirketlerin Sözleşmelerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Uygun Hale Getirilmesi Zorunluluğu 01.07.2014 Tarihine Uzatılmıştır. Akaryakıt Harici Petrol Ürünlerin Yurtiçi ve Yurtdışından Temininde Uygunluk Yazısı Alınması Zorunluluğu 01.01.2014 Tarihine Uzatılmıştır. (01.07.2013)

  İNCELE
 • Mükellef bilgileri bildirimi, vergi levhası alınması (28.05.2013)

  İNCELE
 • Vadeli çeklerde reeskont uygulaması (13.05.2013)

  İNCELE
 • 31.03.2013 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2013 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve ÜFE Artış Oranları, 2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme (02.05.2013)

  İNCELE
 • 01.09.2013 tarihine kadar elektronik faturaya 01.09.2014 tarihine kadar da elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler, Elektronik Tebligat Yapılması Zorunluluğu Bulunanlar (11.03.2013)

  İNCELE
 • Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesi (01.03.2013)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (26.02.2013)

  İNCELE
 • Canlı kümes hayvanlarının yenilebilen etleri ve sakatatı ile kümes hayvanlarının yağlarının tesliminde KDV oranı (25.02.2013)

  İNCELE
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları, 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (20.02.2013)

  İNCELE
 • İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı,İşyeri Risk Değerlendirmesi,Bu konularla İlgili Diğer Düzenlemeler, Aykırılıklara İlişkin İdarî Para Cezaları. (06.02.2013)

  İNCELE
 • 31.12.2012 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2012 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve ÜFE Artış Oranları, 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (28.01.2013)

  İNCELE
 • Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri (25.01.2013)

  İNCELE
 • 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (11.01.2013)

  İNCELE
 • 2012/4116 Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler, KVK 7 Seri no.lu Genel Tebliği ile Bağış Yardım ve Bazı Kazanç İndirimlerine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler. (07.01.2013)

  İNCELE
 • 2013 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (03.01.2013)

  İNCELE
 • EPDK’dan Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Lisansı Alanlar İle OSB Tüzel Kişiliklerinin Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Tüketim Bilgilerini Bildirim Zorunluluğu, Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura (22.12.2012)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu Uyarınca Tutulacak Defter (21.12.2012)

  İNCELE
 • 30.09.2012 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2012 Dönemi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve ÜFE Artış Oranları, 2012/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (08.11.2012)

  İNCELE
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklik (16.10.2012)

  İNCELE
 • Borçlar Kanunu Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İbraname (16.10.2012)

  İNCELE
 • VUK 418 Sıra No.lu Genel Tebliği (11.09.2012)

  İNCELE
 • Konaklama Tesislerindeki ATİK’lerin KDV Yüklenimlerinin İndirimli Orana Tabi Teslimlerde İade Hesabında Dikkate Alınması (08.08.2012)

  İNCELE
 • 30.06.2012 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2012 Tarihi İtibariyle Fiyat Endeksleri ve ÜFE Artış Oranları, 2012/2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (26.07.2012)

  İNCELE
 • 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (20.07.2012)

  İNCELE
 • AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanun ile Yapılan Çeşitli Düzenlemeler (12.07.2012)

  İNCELE
 • AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanun ile Yatırım Teşviklerinde Yapılan Düzenlemeler (12.07.2012)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 117 No.lu KDV Genel Tebliği (04.05.2012)

  İNCELE
 • 31.03.2012 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2012/1. Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Endekslenmesinde Uygulanacak ÜFE ve Yeniden Değerleme Oranı (04.05.2012)

  İNCELE
 • Mükellef Bilgileri Bildirimi, Kesin Mizan Bildirimleri, Vergi Levhalarının Alınması. (06.04.2012)

  İNCELE
 • (3) Adet Anayasa Mahkemesi İptal Kararı (17.03.2012 Tarihinde Güncellenmiştir) (17.03.2012)

  İNCELE
 • Genel Sağlık Sigortalılığında Tescil ve Gelir Tespiti (05.03.2012)

  İNCELE
 • Genel Sağlık Sigortalılığı (16.02.2012)

  İNCELE
 • 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (20.01.2012)

  İNCELE
 • 31.12.2011 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2011 Yılı Yatırım İndirimi Endekslenmesinde Uygulanacak ÜFE ve Yeniden Değerleme Oranı (04.01.2012)

  İNCELE
 • 2012 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (03.01.2012)

  İNCELE
 • Defter Tasdikleri ve Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması (30.12.2011)

  İNCELE
 • Bazı Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Oranı Değişikliği (29.12.2011)

  İNCELE
 • 2011/2466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler (28.11.2011)

  İNCELE
 • 30.09.2011 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık ÜFE Endeksleri, 2011/3. Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Endekslenmesinde Uygulanacak ÜFE ve Yeniden Değerleme Oranı (27.10.2011)

  İNCELE
 • 30.06.2011 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık ÜFE Endeksleri, 2011/2. Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Endekslenmesinde Uygulanacak ÜFE ve Yeniden Değerleme Oranı (02.08.2011)

  İNCELE
 • Vergi Levhası Alma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemeler (28.05.2011)

  İNCELE
 • Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler (25.05.2011)

  İNCELE
 • 31.03.2011 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık ÜFE Endeksleri, 2011/1. Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Endekslenmesinde Uygulanacak ÜFE ve Yeniden Değerleme Oranı (03.05.2011)

  İNCELE
 • 6111 Sayılı Kanun Süre Uzatımı (30.04.2011)

  İNCELE
 • 6111 Sayılı Kanun ile 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu Kapsamında Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlere Bir Hak Daha Tanınmıştır (12.04.2011)

  İNCELE
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) (01.04.2011)

  İNCELE
 • 6111 Sayılı Kanunun Matrah Artırımı Hesaplama Tablosu (22.03.2011)

  İNCELE
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatlarında Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (2) (21.03.2011)

  İNCELE
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatlarında Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (1) (12.03.2011)

  İNCELE
 • Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir/Kurumlar Vergisi Mükelleflerin 2010 Yılını da Kapsayan Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Bildirim Zorunluluğu, ÖTV Kanununa Ekli II Sayılı Listedeki Mallardan Kayıtlı ve Tescile Tabi Olmayanlar ile III ve IV Sayılı Listedeki Malların İthalini Yapan KDV Mükelleflerinin Elektronik Ortamda Bildirim Zorunlulukları (07.02.2011)

  İNCELE
 • 2011 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (21.01.2011)

  İNCELE
 • 31.12.2010 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2010 Yılı Yatırım İndirimi Endekslenmesinde Uygulanacak ÜFE ve Yeniden Değerleme Oranı (13.01.2011)

  İNCELE
 • 2011 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (04.01.2011)

  İNCELE
 • Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca Alınması Gereken Yetki ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri (17.12.2010)

  İNCELE
 • Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (29.11.2010)

  İNCELE
 • GVK Geçici 69. Maddesinde 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrası Yatırım İndirimi Uygulaması (15.10.2010)

  İNCELE
 • Yatırımın 31.12.2010 Tarihine Kadar Başladığının Tevsiki ve Uygulanacak İlave Destek Unsurları, Teşvik Belgesi Kapsamında Makine Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası (14.10.2010)

  İNCELE
 • Yatırım Teşvikleri (2) (13.10.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2010 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, Yatırım İndirimi Endekslemesinde Uygulanacak (13.10.2010)

  İNCELE
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesindeki Değişiklikler (11.08.2010)

  İNCELE
 • Faydalı ömür ve Amortisman Oranlarına İlişkin VUK 399 Seri No.lu Genel Tebliği (05.08.2010)

  İNCELE
 • GVK ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6009 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Tarifesinde, Yatırım İndirimi Uygulamasında, Özel Usulsüzlük Cezalarında Yapılan Düzenlemeler. (04.08.2010)

  İNCELE
 • 30.06.2010 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2010/2. Dönem ÜFE Artış Oranı ve Yeniden Değerleme Oranı (21.07.2010)

  İNCELE
 • Mali Tatil Sebebiyle Uzayan Beyan ve Bildirim Süreleri (20.07.2010)

  İNCELE
 • Yatırım İndiriminden Yararlanıp Yararlanmama Yönünde Tercih Yapılması (04.06.2010)

  İNCELE
 • Yatırım İndirimi (04.06.2010)

  İNCELE
 • 31.03.2010 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2010/1. Dönem ÜFE Artış Oranı ve Yeniden Değerleme Oranı (04.06.2010)

  İNCELE
 • Ambalaj Atıklarına İlişkin Bildirimler (04.06.2010)

  İNCELE
 • Yatırım ve İstihdamla İlgili Bazı Teşviklerde 5951 Sayılı Kanunla Yapılan Süre Uzatımları (04.06.2010)

  İNCELE
 • Ocak/2010 Döneminden İtibaren Verilecek Form Ba ve Bs ile İlgili Yeni Düzenlemeler, Ocak/2010 Döneminden İtibaren Gerçekleşen İşlemlere ilişkin KDV İade Taleplerinde Aranan Belgelerinin İnternet Ortamından Verilmesi (04.06.2010)

  İNCELE
 • 2010 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (04.06.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2009 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2009 Yılı ÜFE Artış Oranı ve Yeniden Değerleme Oranı (04.06.2010)

  İNCELE
 • 2010 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (03.06.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2009 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri. (30.10.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Varlık Barışı Kanununda Süre Uzatımı. (30.09.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • KOBİ Statüsündeki İşletmelerin Birleşmelerinde Vergi Avantajları. (10.09.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5921 Sayılı Kanunla Getirilen Yatırım ve İstihdamla İlgili (Yeni) Teşvikler. (31.08.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yatırım Teşvikleri (1) (19.08.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.06.2009 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri. (30.07.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Mali Tatil Sebebiyle Uzayan Beyan ve Bildirim Süreleri. (22.07.2209) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Varlık Barışı Kanununda Süre Uzatımı ve Yapılan Değişiklikler. (16.07.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler. (15.07.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5904 sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Bazı Değişiklikler. (11.07.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV Oranı İndirilen Malların Oran İndirimi Uygulama Süreleri. (01.07.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV ve ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler. (17.06.2009) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yatırım İndirimi Hakkı Bulunan Mükelleflerin Geçici Vergi Beyanları. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.03.2009 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5838 Sayılı (Torba) Kanunla Yapılan İstihdamla İlgili Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2008 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesine İlişkin Uyarı ve Hatırlatmalar. (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Oran İndirimi Uygulanan Teslimler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2008 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2008 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2009 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Muhasebe Kayıt ve Belgelerinde 01.01.2009 Tarihinden İtibaren TL. ve Kuruş Kullanımı, Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarına İlişkin VUK 389 Seri No.lu Genel Tebliği. (30.12.008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği. (27.12.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Avrupa Birliği Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı Proje Teklif Çağrısı Hakkında Açıklama. (26.12.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları işveren Payında Hazine Desteği, Ücret vb. Hak Edişlerin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu, Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi, Kira Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu. (24.11.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Bazı Düzenlemeler (2) (14.11.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2008 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri (31.10.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ilişkin Bazı Düzenlemeler (1) (15.10.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.06.2008 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2008/2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı. (31.07.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Haziran/2008 Dönemi Beyannamelerin Beyan ve Ödeme Süreleri. (21.07.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler, İndirimli Orana Tabi Teslimler Sebebiyle İade Hesabında Dikkate Alınmayacak Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen KDV. (19.07.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Stopaj Teşviği Uygulanan İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması, Avanslarda Damga Vergisi Uygulaması, 2007 Yılında Transfer Fiyatlandırması Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin Yıllık Bildirimi, E-beyanname Programında Yapılan Güncellemeler. (08.07.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • İstihdam Paketi (3). (04.06.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Mevzuattaki Bazı KDV İstisnaları Hk. (02.06.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • İsithdam Paketi (2). (27.05.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • İstihdam Paketi. (23.05.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2008 Yılı Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yatırım İndirimden Yararlanma veya Yararlanmama Konusunda Tercih Yapılması. (30.04.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.03.2008 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2008/1. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı. (29.04.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2007 Yılında Gerçekleşen Transfer Fiyatlandırması Kapsamına Giren İşlemlerde Yıllık Bildirim Zorunluluğu 14.08.2008 Tarihine Kadar Ertelenmiştir. (22.04.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Transfer Fiyatlandırması Kapsamına Giren İşlemlerde Yıllık Bildirim Zorunluluğu. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2007 Yılına İlişkin Olarak Yıllık,  2008 ve Sonraki Yıllara İlişkin Olarak Aylık Olarak Verilecek Form Ba ve Bs. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2007 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2007 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 108 No.lu KDV Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler. (26.02.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Elektronik Ortamda Verilen KDV Beyannamelerinde İndirilecek KDV Tutarının Sınıflandırılması. (11.02.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2007 Yılı Defterlerinin Yazdırılması, Yevmiye ve Envanter Defterlerinin Kapanış Tasdiki. (22.01.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2008 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile Bu Konu İle İlgili Diğer Değişiklikler. (21.01.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2008 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar. (08.01.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 107 No.lu KDV Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler. (07.01.2008) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler. (31.12.2007) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Dönem Sonu İncelemeleri (25.12.2007) (28.05.2010)

  İNCELE
 • OSB’lerin EPDK’na Göre Bağımsız Denetimi (23.11.2007) (28.05.2010)

  İNCELE
 • EPDK ve Bağımsız Denetim. (12.11.2007) (28.05.2010)

  İNCELE
 • Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi (05.11.2007) (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2007 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık ÜFE Endeksleri, 2007 Yılı üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (18.10.2007) (28.05.2010)

  İNCELE
 • İşyerlerinde çelik, demir ve tunç döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle, gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde, patlayıcı maddeler yapılmasında ve kaynak işlerinde çalışan sigortalıların hizmetlerinin Kuruma bildirilmesine ilişkin uygulamadaki değişiklik ve bu sigortalılar için ödenecek olan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin nispeti (28.05.2010)

  İNCELE
 • Mali tatil uygulaması ve mali tatile rastlayan günlerde verilmesi gereken beyannamelerin beyan ve ödeme süreleri. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.06.2007 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık ÜFE Endeksleri (28.05.2010)

  İNCELE
 • 105 No.lu KDV Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2007 Yılı Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yatırım İndirimden Yararlanma veya Yararlanmama Konusunda Tercih Yapılması (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.03.2007 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık ÜFE Endeksleri, GVK Geçici 61. Maddesi Kapsamında Devreden Yatırım İndirimi Tutarlarına 2007/1. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Çinko  ve Alüminyum Mamül ve Külçeleri ile Özel Güvenlik Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5615 Sayılı Kanunla, Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No.lu Genel Tebliği Taslağı Hakkında (28.05.2010)

  İNCELE
 • Düzeltme Beyannamelerine İlişkin VUK 368 Sıra No.lu Genel Tebliği (28.05.2010)

  İNCELE
 • KOBİ’lerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, 5084 Sayılı Yatırım Teşvik Kanununda Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarına İlişkin VUK 365 No.lu Genel Tebliği (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2007 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücret Tutarları, Asgari Ücrete Dayalı Aylık Ücret, S.P.E.K. Tutarının Alt ve Üst Sınırları, İsteğe Bağlı Sigortalılık Prim Tutarları, İdari Para Cezaları, Kıdem Tazminatının Azami Tutarı, Damga Vergisi Tutarları (28.05.2010)

  İNCELE
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılan Tevkifatlarda Oran Değişikliği (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2006 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, 2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2007 Yılı Vergi Kanunlarındaki Maktu Had ve Tutarlar. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (28.05.2010)

  İNCELE
 • Eylül 2006 Dönemi KDV Beyannamesi Verilme Süresi 26 Ekim 2006 Tarihine Uzatılmıştır,E- Bildirge Uygulamasında Zorunluluk Kapsamı Aylık 2 ve Üzeri İşçi Çalıştırma Olarak Yeniden Düzenlenmiştir (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2006 Tarihli Döviz Kurları, Son 12 Aylık ÜFE Endeksleri, 2006/3. Dönem Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında Gelişmeler            (28.05.2010)

  İNCELE
 • Form Ba ve Form Bs (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yatırım İndirimden Yararlanma veya Yararlanmama Konusunda Tercih Yapılması (28.05.2010)

  İNCELE
 • Resmi gazetede yayımlanan ve gereği için süre tanınan iki hususla ilgili hatırlatma yapılmaktadır. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 3713 Sayılı terörle mücadele kanununa 4131 sayılı kanunla eklenen Ek 1. maddesi mucibince hazırlanacak 29.03.1996 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca... (28.05.2010)

  İNCELE
 • 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.'na eklenen geçici 48. ve 49. maddeleri aşağıdaki gibidir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1,2 ve 82/2 inci maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle ... (28.05.2010)

  İNCELE
 • 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen 52. maddesine göre ücretlerin yeni tarifeye göre vergilendirilmesine ilişkin olarak ... (28.05.2010)

  İNCELE
 • Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bir bildiri ile 4369 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamaların yayımlanacak genel tebliğler ile yapılacağı, ... (28.05.2010)

  İNCELE
 • 29.07.1998 tarih 23417 mükerrer numaralı Resmi Gazete ile yayımlanan 4369 sayılı kanuna ilişkin olarak, teşvik belgeli yatırımlarla ilgi yapılan değişiklikler. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 04 Nisan 1998 tarih, 22248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yatırımlarda devler yardımları ile ilgili tebliğin "teşvik belgesi alınmış yatırımların takip ve kontrolü" ... (28.05.2010)

  İNCELE
 • 02.05.1998 tarih ve sirkü-1998/4 sayılı sirkülerimizde, 32 seri nolu damga vergi kanunu genel tebliği ile anonim,limited ... (28.05.2010)

  İNCELE
 • Bilindiği gibi 18.02.1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 249 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde "Yıllık faaliyet bildirimi" verme zorunluluğu getirilmiştir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Gelir Vergisi Kanununun 99. Maddesinin 2574 sayılı kanunun 22. maddesiyle değiştirilen son fıkrasında yer alan.... (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30 nisan 1998 tarih ve 23328 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ekli Damga Vergisi Kanunu 32 Seri Nolu Genel Tebliğ uyarınca Anınim,Limited ve eshamlı komandit şirketler... (28.05.2010)

  İNCELE
 • Ramazan-ı şerifte işyerlerinde yemek yenmediği de göz önünde tutularak personel ve işçilere kuru gıda, yiyecek, bayram şekeri, giyecek ve yakacak yardımları gibi yardımlar yapılmaktadır (28.05.2010)

  İNCELE
 • Deprem vergileri hk (28.05.2010)

  İNCELE
 • Üçer aylık geçici vergi beyannameleri hk. 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren mevzuat hükümleri gereğince hazırlanarak vergi dairelerine verilen Geçici Vergi beyannameleri ile bu beyanlara ilişkin tahakkuk fişlerinin (28.05.2010)

  İNCELE
 • Üçer Aylık Geçici Vergi Uygulamasına İlişkin Maliyet Çalışmaları Hk. Yeni geçici vergi uygulaması nedeniyle, satışların maliyeti’nin tespitine ilişkin çalışmaların, yılda en az dört kez yapılması gerekmektedir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ocak – Mart dönemi Geçici Vergi Beyannamesi’nin, (28.05.2010)

  İNCELE
 • Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Yıllık Bildirimleri Hk. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 09.04.98 tarih ve 7103 sayılı genelgesiyle muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin yıllık bildirimlerin (28.05.2010)

  İNCELE
 • Katma değer vergisi işlemlerinin yakın takibini sağlamak; karşı inceleme yazışmalarında, denetim ve revizyon işlemlerimizde hızlı ve düzenli bilgi akışını oluşturmak için, aşağıdaki belgelerin (28.05.2010)

  İNCELE
 • 1998 yılı hesap dönemi yıl sonu işlemlerine esas teşkil etmek üzere aşağıdaki belgelerin hazırlanmasını rica ederiz. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Bakanlar Kurulunun 30.11.2000 tarih, 2000/1689 ve 2000/1691 sayılı kararları ile vergi mevzuatındaki bazı nispi ve maktu hadlerde aşağıda açıklandığı üzere değişiklikler yapılmış, 288 sayılı VUK (28.05.2010)

  İNCELE
 • Ramazan-ı şerifte işyerlerinde yemek yenmediği de göz önünde tutularak personel ve işçilere kuru gıda, yiyecek, bayram şekeri, giyecek ve yakacak yardımları gibi yardımlar yapılmaktadır. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.10.2000 Tarih ve 24216 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği” ile Resmi Gazetede yayımlanan disiplin yönetmeliği kaldırılmıştır (28.05.2010)

  İNCELE
 • 04.10.2000 Tarih ve (Mükerrer) 24190 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 616 sayılı “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (28.05.2010)

  İNCELE
 • Bilindiği üzere mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin kanuni defterlere sürelerinde kaydedilmesi ve bu defterlerin sürelerinde yazdırılması gerekmektedir. Bu hususa ait kanuni düzenlemeler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 29.07.2000 tarih, 24124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 68 no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2000 yılı Ocak-Haziran geçici vergi dönemi 6 aylık (28.05.2010)

  İNCELE
 • 22.07.2000 tarih, 24117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 286 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2000 yılının birinci altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %29,2 (28.05.2010)

  İNCELE
 • 09.06.2000 tarih ve 2000/865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca sigorta primlerinin matrahı yeniden tespit edilerek, 01.06.2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sigorta priminin (28.05.2010)

  İNCELE
 • 09.06.2000 tarih ve 2000/865 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca Sigorta Primlerinin matrahı yeniden tespit edilerek, 01.06.2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sigorta Priminin (28.05.2010)

  İNCELE
 • Katma Değer Vergisi işlemlerinin yakın takibini sağlamak, kayıtlarla Katma Değer Vergisi Beyannamesi arasındaki uyumu temin etmek, karşı inceleme yazışmalarında, denetim ve revizyon işlemlerinde hızlı ve düzenli bilgi akışını oluşturmak (28.05.2010)

  İNCELE
 • Bilindiği gibi 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4447 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerin bir kısmı yürürlüğe girmiş, bir kısmının da Haziran/2000 döneminden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 29.01.2000 tarih, 2000/02 numaralı sirkümüzün (B) bölümünde yer alan tablonun (C) sütununda “(A)’daki açıklama gereği dağıtılan tutar için oranlama yapılacak. Örnekte (%50-50) olduğu için dağıtılan kârın yarısından stopaj yapılacak (28.05.2010)

  İNCELE
 • 01.01.1999 – 31.12.1999 dönemine ait kurum karına ilişkin olarak Kurumlar vergisi ve Gelir Vergisi Stopajının hesabında ve yıl sonunda vergi karşılıklarının kayda alınmasında alternatif durumların dikkate alınması. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.1999 tarih, 23923 sayılı Resmi gazetede yeni “Dahilde İşleme Rejimi Kararı” yayımlanmıştır. Bu kararla özellik arz eden düzenlemeler yapılmıştır. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Gider Kısıtlaması, Sözleşmeli Avukat Bulundurma Mükellefiyeti, Gümrük İşlem Mutabakatları (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2001 tarihi itibariyle değerlemelere esas olacak döviz kurları ile Yeniden Değerleme Oranı aşağıdaki gibidir (28.05.2010)

  İNCELE
 • 09.06.2000 tarih ve 2000/865 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca Sigorta Primlerinin matrahı yeniden tesbit edilerek, 01.06.2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sigorta Piriminin (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.04.2001 tarih ve 2001/2342 sayılı bakanlar kurulu kararı ve 294 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler ile 31.03.2001 tarihi itibariyle uygulanacak döviz değerleme kurları. (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV Beyannamesi Hakkında, KDV Beyannamesine Esas Teşkil Eden Belgelerin Yasal Süresi İçinde Kanuni Defterlere Kaydedilmesi Hakkında (28.05.2010)

  İNCELE
 • Vergi Borçlarının taksitlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler, Dahilde İşleme Rejiminde Yapılan Düzenlemeler (28.05.2010)

  İNCELE
 • Ocak ayına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini verirken Yeminli Mali Müşavirle tam tasdik sözleşmesi düzenlendiğini belirten ve tam tasdik sözleşmesinin örneğinin eklendiği bir dilekçe vereceklerdir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Katma Değer Vergisi Kanununun 29/3. maddesinde; “İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.” (28.05.2010)

  İNCELE
 • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2002 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 08 Aralık 2002 tarih ve 24957 No.lu Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 310 Seri No.lu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere % 59 olarak tespit edilmiştir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Çevre Denetimi Yönetmeliğince Düzenlenecek Faaliyet – Tesis Bilgi Formu (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2002 tarihi itibariyle değerlemelere esas olacak döviz kurları ve yeniden değerleme oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2002 tarihi itibariyle değerlemelere esas olacak döviz kurları ve yeniden değerleme oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 1475 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler, İş ve SSK Kanunlarına Göre Uygulanan İdari Para Cezaları, 2002/4 Numaralı İç Ticaret Tebliği (28.05.2010)

  İNCELE
 • Eylül ayından itibaren www.erciyesymm.com internet adresinde sitemiz hizmete açılmıştır. Müşavirlik ilişkisi içerisinde bulunduğumuz firmaların kullanımına tahsis edilecek bu sitenin içeriği (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2002/2 geçici vergi dönemi dönem sonu işlemlerinde uygulanmak üzere, 30.06.2002 tarihi itibariyle değerlemelere esas alınacak döviz kurları ile Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2001 yılına ilişkin olarak hazırlanacak olan B formları, Haziran 2002 dönemi KDV beyannamesiyle birlikte 25 Temmuz 2002 tarihine kadar verilecektir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.03.2002 tarihi itibariyle değerlemelere esas olacak döviz kurları, Yeniden Değerleme Oranı ve Sigorta Taban ve Tavanı (28.05.2010)

  İNCELE
 • İş seyahatine çıkan personele ödenen harcırahlar ve bu seyahatlerde yapılan harcamalar için düzenlenecek belgeler, Anonim ve Limited Şirketlerde asgari sermaye tutarları, Hurda metal teslimlerinde tevkifat uygulaması (28.05.2010)

  İNCELE
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Denetim ve Tasdiki Sözleşmesi gereğince aşağıda dökümü yapılan belgelerin Yeminli Mali Müşavirliğimize aylık olarak gönderilmesi gerekmektedir. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yabancı Kaynak Gider Kısıtlaması, Sermaye Şirketlerinde Asgari Sermaye Tutarı, İşsizlik Sigortasında Değişen Oranlar (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2001 tarihi itibariyle değerlemelere esas olacak döviz kurları ile Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • Beyanname Sürelerinde Düzenleme (28.05.2010)

  İNCELE
 • SSK Kanunu Gereğince Hesaplanan Gecikme Zammı, AATUHK’na Göre Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Süreleri Uzatıldı, Türk Parasının Kıymeti Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • Şube Tarafından Verilen Beyannameler ve Şube ve Merkeze Ait Mali Tabloların Konsolidasyonu (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2003/3. Dönem Yeniden Değerleme Oranı, 30.09.2003 Tarihinde Dövizli İşlemlerin Değerlemesinde Uygulanacak Döviz Kurları, Ödemelerin Tevsikinin Zorunluluğu İle İlgili Düzenlemeler, Türk Parasının Kıymeti Koruma Hakkındaki Kanunda Yapılan Değişiklikler, KDV Kanunu 89 Seri No.lu Genel Tebliği, Kambiyo Senetlerinde Damga Vergisin Kaldırılması, Taşıtlarda ÖTV İndirimin KDV Matrahına Etkisi (28.05.2010)

  İNCELE
 • SSK’unda Yapılan Değişiklikler, SSK ve Bağkur Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bağkur’da Basamak Yükseltilmesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • Geçici Vergi Hesaplamaları (28.05.2010)

  İNCELE
 • Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2003/3), Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2003/3), 2003/II. Geçici Vergi Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı, Ticari İşlemler ve Finansal Hareketlerin Tahsil ve Ödemelerinin Tevsiki Zorunluluğuna Dair Tebliğde Yapılan Değişiklikler, KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, Kıdem Tazminatı Tavanı, EKP ve ÖİV Tutarları (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.06.2003 Tarihinde Dövizli İşlemlerin Değerlemesinde Uygulanacak Döviz Kurları, 2003/2. Dönem Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım Takip Formu, B ve C Formları Hakkında Açıklamalar, Vergi Barışı Kanunu Kapsamında Taksitlendirilen Borçlara İlişkin Erken Ödeme İndirimi, Ticari İşlemler ve Finansal Hareketlerin Tahsil ve Ödemelerinin Tevsiki Zorunluluğu, Yeni İş Kanunu (28.05.2010)

  İNCELE
 • 4842 Sayılı Kanunun Finansal Kiralama (Leasing) İşlemlerine Dair Düzenlemeleri, 2003/1. Dönem Geçici Vergi Oranı, 2003/1. Dönem Finansman Gider Kısıtlaması Oranı, Sanayi Sicil Belgesine İlişkin Düzenlemeler (28.05.2010)

  İNCELE
 • Sigorta Primi Taban/Tavan Tutarları, Ek Motorlu Taşıtlar ve Emlak Vergileri, Vergi Barışı Kanunu Asgari Matrah Artırımlarında Vergi İndirimi, Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2003/I. Dönem Döviz Değerleme Kurları, 2003/I. Dönem Yeniden Değerleme Oranı, Sermaye Artırımlarında Fon Payı Oranı, Vergi Barışı Kanunu Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerin Uzatılması, İki Sıralı Oturma Yeri Bulunan ve Açık Kasalı Arazi Taşıtlarının Sınıflarında Yapılan Değişiklik (28.05.2010)

  İNCELE
 • Teşvik Belgelerinde Süre Uzatımı, Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (28.05.2010)

  İNCELE
 • 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2002 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı, Dahilde İşleme Rejiminde Yapılan Düzenlemeler, Çevre Denetimi Yönetmeliğince Düzenlenecek Faaliyet – Tesis Bilgi Formu İçin Süre Uzatımı, Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin Bildirimler (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yıl sonu döviz değerleme kurları (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2003 yılı için vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler (28.05.2010)

  İNCELE
 • Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatına Göre 2004 Yılı Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahının Tespit İşlemleri, 01.01.2004 Tarihinden İtibaren Aktife Alınan Sabit Kıymetlerin Amortisman Oranları, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılması, KDV Kanunu 13. Maddesi Kapsamında Vergiden İstisna Olan Teslim ve Hizmetlerde Uygulanacak Asgari Tutar  (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2004/3. Geçici Vergi Dönemi Enflasyon Düzeltmesinde Dikkate Alınacak TEFE Oranları ile Taşıma ve Düzeltme Katsayıları, 30.09.2004 Tarihli Döviz Kurları, 2004/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • Taşınmaz Vergileri (11.06.2024)

  İNCELE
 • Kurumlar Vergisi Mevzuatından Matrah Çıkarma ve Vergi Hesap Edebilme Mahareti (18.11.2023)

  İNCELE
 • SSK Bildirgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • Özürlü,Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamına İlişkin Usül ve Esaslar (28.05.2010)

  İNCELE
 • 19 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (13.04.2021)

  İNCELE
 • Özsermaye Hesaplarının Enflasyon Düzeltmesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • 50 ve Daha Fazla Sayıda İşçi Çalıştıran İşverenlerin Yükümlülükleri  (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2004/2. Geçici Vergi Dönemi TEFE Oranları ve Düzeltme Katsayıları, 2004/2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • Enflasyon Düzeltmesi Uygulama Hadlerinde Yapılan Düzenleme, Sermaye Hesabı Enflasyon Düzeltmesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2004 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Enflasyon Düzeltmesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • KVK 18 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (21.01.2021)

  İNCELE
 • Serbest Meslek Kazancı Mevzuat Aritmetiği (11.02.2020)

  İNCELE
 • 30.06.2004 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2004 Dönemi KDV Beyannamesi İle Verilecek “B Formu”, Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin Yatırım Bilgi Formları (28.05.2010)

  İNCELE
 • 01.07.2004 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı, Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı, Kıdem Tazminatı Tavanı  (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV 22 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (31.12.2018)

  İNCELE
 • Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabiyet Şekilleri    (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2004/1. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Zamanı, 2004/12 No.lu Sirkülerde Düzeltme (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2003 Tarihli Bilançonun Enflasyon Düzeltmesi ve 2004/1. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Matrahının Tespiti ile İlgili Açıklamalar, 31.03.2004 Tarihli Döviz Kurları, Tevsiki Gereken Ödeme ve Tahsilat Sınırı 8.000.000.000 TL.’sına indirilmiştir, 30 Haziran 2004 Yatırım Süresi Uzatılan Teşvik Belgelerinde Kapatma Süresi Sonu (28.05.2010)

  İNCELE
 • Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Çalıştırılması Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Oranı, Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Süresi, Aylık Muhtasar ve KDV Beyannameleri Tek Örnek Olarak Verilecektir, Beyannamelere E-Posta Adresi ile T.C. Kimlik Numarası Yazma Zorunluluğu Getirilmiştir, Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılacak Bağışlar (28.05.2010)

  İNCELE
 • Sigorta Primi Taban/Tavan Tutarları, Sigorta Primine Esas Kazancı Belirlenen Tabanın Altında Kalan Çalışanlara Ait Prim Farklarının Hazinece Karşılanması, Hazine Karşılanacak Prim Farklarına İlişkin Aylık Ücret Bordroları ile Ücret Tahakkuklarının Muhasebe Kayıtları, 2004 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Tespitinde Dikkate Alınmayacak Yemek Parası, Aile ve Çocuk Zammı Tutarları (28.05.2010)

  İNCELE
 • Defterlerin Kapanış Tasdiki (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2003 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı, 2003/4. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Zamanı (28.05.2010)

  İNCELE
 • Ücretlilerde Özel İndirim, Ücretlilerde Sakatlık İndirimi, Ücretlilerde Özel Gider İndirimi, Yatırım Teşvik Belgeleri, 2003 Yılında Ödenen Ek MTV ve Taşıt Vergileri (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yatırım İndirimi Uygulamaları (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2004 Yılı Vergi Kanunlarındaki Maktu Had ve Tutarlar (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2003 Tarihli Döviz Değerleme Kurları, 2003 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2004 yılı vergi oranları (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5035 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • KDV Kanununda 2003/6666 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapılan Değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • 97 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili Açıklamalar (28.05.2010)

  İNCELE
 • Tevsik Zorunluluğu (28.05.2010)

  İNCELE
 • Türkiye Muhasebe Standartları (28.05.2010)

  İNCELE
 • Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması (28.05.2010)

  İNCELE
 • Hurda Teslimlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin Düzeltilmesi, İşgücü Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulaması, Bakır Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Uygulaması, Süresinde KDV İadesi Talep Etmeyenlerin Düzeltme Beyannamesi ile, KDV İadesi Talepleri 2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Sürelerine ilişkin Uyarı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.09.2005 Tarihli Döviz Kurları, 2005 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Son 12 Aylık TEFE Katsayıları  (28.05.2010)

  İNCELE
 • İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (Ek-1 ve Ek-2 Bildirgeleri), Kıdem Tazminatın Tavanı, En Ez Bir İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Sanayi Siciline Kaydetme Zorunluluğu, Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Çalıştırılması Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Oranı              (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.06.2005 Tarihli Döviz Kurları, 2005 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılması Şartı Oluşmamıştır,2005 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, İhraç Kayıtlı Satışlarda İade Taleplerinin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi, Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır Külçe Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması, Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler Tarafından Düzenlenecek “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ve “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”, Kendi Adına Ticari Olarak Kayıt ve Tescil Edilmiş Taşıt veya Taşıtlarla Sadece Kendi Esas iştigal Konusu ile İlgili Eşya Taşımacılığı Yapanlar Tarafından Alınması Gereken Yetki Belgesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışılması (28.05.2010)

  İNCELE
 • Beyannamelerin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi ve Tahakkuk İşleminden Önce Müşavirliğimizden Onay Alınması (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.03.2005 Tarihli Döviz Kurları, 2005 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemin Enflasyon Düzeltmesi Yapılması Şartı Oluşmamıştır. (28.05.2010)

  İNCELE
 • Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş 31.12.2003 Tarihli Bilançonun Hazırlanması (28.05.2010)

  İNCELE
 • Beyannamelerin Elektronik Ortamda Verilmesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • Damga Vergisi Kanunda Yapılan Değişiklikler, Ocak/2005 Dönemi KDV Beyannamesi Verilme Zamanı, 2004 Yılında İndirimli Orana Tabi Teslimler Sebebiyle İade Edilecek KDV’ye İlişkin Esaslar (28.10.2010)

  İNCELE
 • 2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde İhtiyarilik Hakkından Yararlanarak Enflasyon Düzeltmesi Yapmayanlar İçin 31.12.2003 ve 31.12.2004 Tarihli Bilançoların Enflasyon Düzeltmesi, 2004 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Zamanı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2005 Yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranları (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2005 Yılı Vergi Kanunlarındaki Maktu Had ve Tutarlar (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2004 Tarihli Döviz Kurları, 2004 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 2004 Yılı 2. ve 3. Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapanlar İçin 2004 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Enflasyon Düzeltmesinde Dikkate Alınacak Oranlar ve Katsayılar (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yeni Asgari Ücret Tutarı, S.P.E.K. Tutarının Alt ve Üst Sınırı, Damga Vergisi, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin YTL Üzerinden Düzenlenmesi, Kıdem Tazminatının Üst Sınırı (28.05.2010)

  İNCELE
 • Defter ve Belgelerin Elektronik Ortamda Tutulması, Konut Kapıcılarının Ücretleri için Düzenlenecek Belgelerde Damga Vergisi İstisnası, Tam Mükellef Kurumlarca Dağıtılan Kar Payları Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranları, İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Tanımı, Yapım İşlerinde Uygulanan KDV Tevkifatı Oranı, İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri (28.05.2010)

  İNCELE
 • Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı, 2006/2. Geçici vergi döneminde yatırım indirimi uygulaması, kurumlar vergisi mükelleflerince 2006/2. Geçici vergi döneminde yatırım indiriminden yararlanılması halinde kurum kazancına uygulanacak geçici vergi oranı, kurumlar vergisi beyannamesinde yatırım indiriminden yararlanılması halinde kurum kazancına uygulanacak kurumlar vergisi oranı, yatırım indiriminden yararlanılmasının fayda ve maliyetleri (28.05.2010)

  İNCELE
 • 30.06.2006 Tarihli döviz kurları, son 12 aylık ÜFE endeksleri, 2006/2. Dönem yeniden değerleme oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.03.2006 Tarihli döviz kurları, son 12 aylık ÜFE endeksleri, 2006/1.Dönem yeniden değerleme oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • 5479 Sayılı kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler (28.05.2010)

  İNCELE
 • SSK ve Bağkur alacaklarının yeniden yapılandırılması (28.05.2010)

  İNCELE
 • Serbest Zaman ve Denkleştirme Ücret Tahakkuku, Fazla Mesai,Uygulamalarının Bordrodan izlenmesi (28.05.2010)

  İNCELE
 • Tekstil Sektöründe Uygulanacak KDV Oranı (28.05.2010)

  İNCELE
 • Kendi Adına Ticari Olarak Kayıt ve Tescil Edilmiş Taşıt veya Taşıtlarla Sadece Kendi Esas iştigal Konusu ile ilgili Eşya Taşımacılığı Yapanlar Tarafından Alınması Gereken Yetki Belgesi. (28.05.2010)

  İNCELE
 • 2005/4. Dönem Geçici Vergi ve Ocak 2006 Dönemi Muhtasar Beyannamesinin Verilme Sürelerinin Uzatılması (28.10.2010)

  İNCELE
 • 2006 Yılı Vergi Kanunlarındaki Maktu Had ve Tutarlar (28.05.2010)

  İNCELE
 • 31.12.2005 Tarihli Döviz Kurları, 2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, Son 12 Aylık Fiyat Endeksleri, Aralık/2005 Dönemi KDV Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması (28.05.2010)

  İNCELE
 • Yeni Asgari Ücret Tutarı, S.P.E.K. Tutarının Alt ve Üst Sınırı, Kıdem Tazminatının Üst Sınırı, Damga Vergisi (28.05.2010)

  İNCELE
BİZİ YAKINDAN TANIYIN...

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. yerli ve yabancı kurumlara denetim, vergi, sermaye piyasası, sosyal güvenlik ve  iş hukuku alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi sunan,  bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

ERCİYES ülke gerçekleri, mevzuat ve uygulamalar konusundaki bilgi ve deneyimlerin, evrensel standartlar ve deneyimlerle birlikte değerlendirilebildiği uzman bir kuruluştur.

ERCİYES  bir denetim şirketinin faaliyet gösterebileceği belli başlı alanlarda başta KGK, SPK ve EPDK olmak üzere denetim yetkilerini resmi makamlardan almış bulunmaktadır.

KADROMUZ
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM