MAKALE & YORUM
Tarih Başlık İncele
11.06.2024 Taşınmaz Vergileri İncele...
18.11.2023 Kurumlar Vergisi Mevzuatından Matrah Çıkarma ve Vergi Hesap Edebilme Mahareti İncele...
13.04.2021 19 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler İncele...
21.01.2021 KVK 18 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler İncele...
11.02.2020 Serbest Meslek Kazancı Mevzuat Aritmetiği İncele...
31.12.2018 KDV 22 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler İncele...
28.11.2017 Devreden Katma Değer Vergilerinin İade edilmesi İncele...
30.01.2017 Rekortmenler Listelerinden "Vergi Karnesi" ne, Vergi Karnesinden "Kamu Yararı Kimliği" ne Geçilmesi Önerileri İncele...
16.11.2015 Asgari Ücretin Aile, Çocuk ve Yemek Yardımı Yapılarak Net 1.300 TL ’sına Çıkarılması. İncele...
03.11.2015 Ticaret ve Sanayi Odalarında Munzam Aidat Tavanı Uygulaması. İncele...
15.09.2015 Nakit Sermaye İndirimi Uygulamasına İlişkin KVK Tebliği Taslağı Hakkında Değerlendirmeler. İncele...
28.08.2015 Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Girebilmek İçin 10 Yılı Beklemeyin. İncele...
26.08.2011 Torba Tasarıda Öngörülen Tefe/Üfe Uygulamasında Ortaya Çıkacak Sorunlara Çözüm Önerisi İncele...
26.08.2011 Torba Kanun Tasarısında 213 Sayılı VUK’nun 359.Maddesi Kapsamındaki Suçların Durumu İncele...
26.08.2011 Mali Tabloların Yeni Ticaret Kanunu Uygulamalarına Hazırlanması: Kıdem Tazminatı Karşılıkları İncele...
26.09.2011 Yatırım Teşvik Tebliğ 2009/1 İncele...
28.09.2011 Organize Sanayi Bölgelerince Yatırımcılara Kısmen Veya Tamamen Bedelsiz Sanayi Parseli Tahsisi Uygulaması İncele...
26.08.2011 Özel Sektör Kuruluşlarında Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzluğun Önlenmesi İncele...
13.07.2011 Kanunlarda Yer Alan “Her Türlü Vergi Resim ve Harç Muafiyeti” Öngören Kalıbın Anayasaya Aykırılığı İncele...
08.12.2010 Tarımsal Üretici Birlikleri İncele...
07.12.2010 Kollektif Şirketler’e ait gayrimenkullerin satışında KDV var mı? İncele...
02.12.2010 ( 1 ) no’ lu kurumlar vergisi tebliğ taslağının taşınmaz ve iştirak hissesi satışından zarar doğması halinde, satışa ilişkin giderler ile satış .. İncele...
16.07.2009 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu Uygulaması Hakkında Mülahazalar İncele...
14.08.2010 Yatırım İndirimine İlişkin Olarak Hazırlanan Tebliğ Taslağı ve Taslağa İlişkin Şirketimizce Yapılan Değerlendirmeler İncele...
15.06.2010 Gayrimenkullere İlişkin Mevzuatın Yol Açtığı Kayıt Dışılık İncele...
18.01.2010 Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Vergi Resim Harç Muafiyeti İncele...
07.10.2009 Lisanslı Depo Ürün Senetleriyle İlgili Gelir/Kurumlar, KDV ve Damga Vergisi İstisnaları İncele...
13.07.2009 Bir Naylon Fatura Vakası İncele...
28.08.2008 Sözleşmeli Avukat Bulundurma İncele...
21.11.2007 Veraseten İntikal Eden Borsada Kayıtlı Olmayan Hisse Senetlerinin Veraset ve İntikal Vergisine Esas Değeri İncele...
18.10.2007 KAYSO üyesi 15 Büyük Kuruluşun Türkiye'deki İlk 500 Büyük Kuruluş Arasındaki Yeri (1981 – 2006 Yılları Karşılaştırılması) İncele...
17.05.2007 Bakır, Çinko ve Alüminyum Metal ve Alaşımlarından Mamül Ürünlerde Genişletilen KDV Tevkifatı Uygulaması Sanayiciye Yük Olmaktan Çıkarılmalıdır. İncele...
22.03.2007 Kayıtdışılığın Önlenmesinde İki Öneri İncele...
15.03.2007 Konut Yapı Kooperatiflerince Yaptırılan İnşaat Taahhüt İşlerinde Bina İnşaat Ruhsatının Kooperatif Adına Düzenlenme Zorunluluğunun Hukuki Niteliği İncele...
13.03.2007 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Gayrimenkul,İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası Uygulaması. İncele...
24.01.2007 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No.lu Genel Tebliği Taslağındaki (2) Husus Hakkındaki Görüşlerimiz. İncele...
27.11.2006 Hurda ve Atık Malların Tesliminde KDV İstisnasından Vazgeçilmesi İncele...
16.10.2007 Katma Değer Vergisinde 2006/10138 ve 2007/12143 Sayılı Kararnamelerle Yapılan Oran İndirimlerinden Doğan Gelir Kayıpları Sebebiyle Bozulmakta Olan 2007 Bütçe Dengesinin Bu Kararnamelerde Tanımlanarak %8 İndirimli Oran Uygulanması Öngörülen İşlemlerin Vergi Oranının %10 Genel Orana Çıkarılmak Suretiyle Telafi Edilmesi İncele...
01.11.2006 SSK Borçlarına Gecikme Zammı Tatbiki ve Bunların Mali Karın Tespitinde Gider Kaydı. İncele...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM