MAKALE & YORUM DETAYI
  • Tarih:  11.02.2020
  • Konu:  Serbest Meslek Kazancı Mevzuat Aritmetiği
  • Yazar:  Ahmet KUTSAL -   Yeminli Mali Müşavir -   Sorumlu Ortak Baş Denetçi

 

Serbest meslek mensuplarına biri kötü, biri iyi iki haberim var. Önce kötü haberi verelim. Serbest meslek makbuz tutarlarında yazılı hizmet bedeli ödenmemiş olsa bile, vergi dairelerine yatırılan gelir vergisi tevkifat tutarları serbest meslek erbabı için tahsil hükmünde olduğundan, bu tutarların vergi dairesine yatırıldığı dönemde hasılat yazılması gerekmektedir.

Serbest meslek hizmeti ifa edildiğinde veya hizmet tamamlanmadan önce serbest meslek makbuzu düzenlendiği hallerde, hizmet bedeli henüz tahsil edilmese bile, KDV yönünden vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi sebebiyle (KDVK. m.10/a-b), KDV tutarının kayıtlarda ve beyannamelerde gösterilmek üzere “…makbuz bedeli tahsil edilmemiştir.” İbaresi yazılarak düzenlenen serbest meslek makbuzlarının, gerek KDV lerinin indirim konusu yapılmak, gerekse hizmet tutarının   hizmetin yapıldığı dönemde gider yazılmak üzere, hizmeti alan işletmelerce muhasebe kayıtlarına alınırken, serbest meslek erbabı alacaklandırıldığında, hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan (GVK m.96), gelir vergisi tevkifatının da beyan edilerek ödenmesi (GVK m.94) gerekmektedir. serbest meslek makbuz tutarı üzerinden yapılan ve vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tevkifat tutarı, tevkifatın resmi daireye yatırıldığı dönemde tahsil hükmünde olduğundan (GVK m.67/1.bent) bu tutarın serbest meslek erbabı tarafından hasılat kayıt edilmesi ve iyi haber ise aynı döneme ilişkin hesap edilecek gelir vergisi tutarından da mahsup edilmesi gerekecektir. (GVK mükerrer m.120).

Özetle, serbest meslek hizmeti verildiği halde henüz herhangi bir tahsilatın yapılmadığı ancak hizmete ait KDV’ nin gösterilmek üzere düzenlenen serbest meslek makbuzlarının hizmeti alan işletmeler tarafından bu KDV’ lerin indirilmesi ve hizmet tutarının da gider yazılması için kayıtlara alınıp serbest meslek erbabının alacaklandırılması ile birlikte gelir vergisi tevkifatı yapma yükümlülüğü de doğduğundan ve serbest meslek makbuz tutarına ait gelir vergisi tevkifat tutarı, serbest meslek erbabı adına vergi dairesine yatırıldığı dönemde bu tutar tahsil hükmünde olduğundan, serbest meslek erbabı tarafından hasılat kayıtlarına alınacak ve bu hasılat gelir vergisine mahsuben tevkif edilmiş olduğundan bu döneme ait geçici veya nihai gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM