SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2020-07 Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi İndir...
2020-06 2020 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2020-05 Vergi Kanunlarına göre 2020 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar İndir...
2020-04 31.12.2019 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2019 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı İndir...
2020-03 İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunda yapılan değişiklikler İndir...
2020-02 İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2020-2022 yıllarında yapılacak harcamalar için de ilave destekler uygulanabilecektir, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında inşaat harcamaları sebebiyle 2020-2021 yıllarında yüklenilen KDV’ler de iade alınabilecektir, Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılarca 2020-2022 yıllarında imalat faaliyetinde kullanılmak üzere alınacak yeni makine teçhizatta da KDV istisnası uygulanabilecektir., İmalat, ar-ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere veya yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen makine teçhizatlar için çift kat amortisman uygulanabilecektir. İndir...
2020-01 KDV Oranı Değişiklikleri İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM