SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2019-13 30.06.2019 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması İndir...
2019-12 31.03.2019 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması. İndir...
2019-11 Geri kazanım katılım payı beyannamesi İndir...
2019-10 Beyanname verme sürelerinin yeniden belirlenmesi İndir...
2019-09 Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı indirimlerinde süre uzatımı İndir...
2019-08 İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2019 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destekler İndir...
2019-07 2019 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2019-06 31.12.2018 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı İndir...
2019-05 Vergi Kanunlarına göre 2019 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar İndir...
2019-04 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp, 10 dan fazla işçi çalışan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işsizlik sigortası priminde üç yıl süre ile 1 puanlık indirim ile bu oranın %1 olarak uygulanması İndir...
2019-03 7143 Sayılı Kanun kapsamında ödenecek Aralık 2018 ve Ocak 2019 taksitlerinde süre uzatımı, 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımı hükümlerinden yararlanmak üzere başvuru yapan mükelleflerden ödeme yönünden şartları ihlal edenlere ödenmeyen tutarların Şubat 2019 ayı sonuna kadar ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma imkanı İndir...
2019-02 Yapı kayıt belgesinde süre uzatımı ve bu belgenin alınması için ödenen tutarların muhasebeleştirilmesi İndir...
2019-01 Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri uygulanan mallarda oran indirimlerinin 31.03.2019 tarihine uzatılması İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM