SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2024-05 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2023 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2023 Yılı Nakit Sermaye İndiriminde Uygulanacak Faiz Oranı İndir...
2024-04 Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirim hakkının verginin ödenme şartına bağlanması ve sorumlu sıfatıyla yapılan KDV tevkifatlarına ilişkin beyannamenin verilme ve ödeme sürelerinde yapılan değişiklikler, KDV Uygulama Genel Tebliğinde ismen belirtilmeyen diğer hizmetlerde tevkifat yapmakla sorumlu tutulan belirlenmiş alıcılara 01.03.2024 tarihinden itibaren “kamu iktisadi teşebbüslerinin (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri)” eklenmesi, Kısmi KDV tevkifatı uygulamasında KDV tevkifatı uygulanmayacak sınırın 01.03.2024 tarihinden itibaren fatura düzenleme sınırı olarak belirlenmesi, Ocak/2024 döneminden itibaren BA-BS formlarında bildirim zorunluluğu kaldırılan bazı belgeler, Ocak/2024 döneminden itibaren KDV1 beyannamesinde e-beyanname programı tarafından yapılacak bazı kontroller İndir...
2024-03 7491 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Bazı Düzenlemeler İndir...
2024-02 2024 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2024-01 Vergi Kanunlarına göre 2024 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM