SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2021-22 BA-BS formlarının bildirimlerinde yapılan değişiklikler İndir...
2021-21 Gerçek faydalanıcının belirlenmesi ve bildirilmesi İndir...
2021-20 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Haziran/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması İndir...
2021-19 Covid-2019 virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır. İndir...
2021-18 Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde yeniden değerlenme imkanı İndir...
2021-17 7326 Sayılı Kanun kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi İndir...
2021-16 7326 Sayılı Kanun’un matrah artırımı düzenlemeleri İndir...
2021-15 Kamu alacaklarının yapılandırması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yeniden değerleme uygulamasına ilişkin 7326 Sayılı Kanun İndir...
2021-14 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler İndir...
2021-13 Covid-2019 virüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 31.01.2021 tarihine uzatılmıştır. İndir...
2021-12 Yabancı kaynakları öz kaynakları geçen işletmelerde 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerinde finansman gider kısıtlaması İndir...
2021-11 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Mart/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması İndir...
2021-10 EK 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi kurum geçici vergi beyanına uygulanacak geçici vergi oranı İndir...
2021-10 2021 ve 2022 hesap dönemi kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişiklikler İndir...
2021-09 Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki transfer fiyatlandırması formunda bildirilecek tutar İndir...
2021-08 KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler İndir...
2021-07 Yıllara sâri inşaat taahhüt işlerine ilişkin ödemelerde stopaj oranı değişikliği, Finansman Gider Kısıtlaması İndir...
2021-06 Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlardaki konutlara İlişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. İndir...
2021-05 Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle yeniden mücbir sebep hali ilan edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri İndir...
2021-04 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oran, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması İndir...
2021-03 Elektronik defterlerin (ve beratlarının) ikincil kopyalarının GİB bilgi işletim sistemine yüklenmesi zorunluluğu İndir...
2021-02 2021 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2021-01 Vergi Kanunlarına göre 2021 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM