SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2021-09 Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki transfer fiyatlandırması formunda bildirilecek tutar İndir...
2021-08 KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler İndir...
2021-07 Yıllara sâri inşaat taahhüt işlerine ilişkin ödemelerde stopaj oranı değişikliği, Finansman Gider Kısıtlaması İndir...
2021-06 Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlardaki konutlara İlişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. İndir...
2021-05 Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle yeniden mücbir sebep hali ilan edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri İndir...
2021-04 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oran, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması İndir...
2021-03 Elektronik defterlerin (ve beratlarının) ikincil kopyalarının GİB bilgi işletim sistemine yüklenmesi zorunluluğu İndir...
2021-02 2021 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2021-01 Vergi Kanunlarına göre 2021 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM