SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2020-23 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetlerinde KDV Oranının %1’e indirilmesi, Binek otomobillerin ÖTV’ye esas değerlerinde ve ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler, İhracat bedellerinin yurda getirilmesi Tebliğinde değişiklik İndir...
2020-22 30.06.2020 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı İkinci geçici Vergi Döneminde Yararlanılması İndir...
2020-21 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mal ve hizmetlerde KDV Oranı indirimi ile bazı gayrimenkul kiralarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimi İndir...
2020-20 E-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu İndir...
2020-19-Ek Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni İndir...
2020-19 Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni İndir...
2020-18 01 Haziran 2020 tarihi sonuna kadar yerine getirilmesi gereken bazı mükellefiyetler İndir...
2020-17 31.03.2020 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması İndir...
2020-16 Koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan çeşitli düzenlemeler. İndir...
2020-15 Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait sigorta primlerinin ödeme sürelerinin uzatılması. İndir...
2020-14 KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler İndir...
2020-13 Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri, Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ilişkin e-defter oluşturma, imza ve berat alma sürelerinin uzatılması İndir...
2020-12 Kolalı gazoz, puro ve sigarillolarda ÖTV oran ve tutar değişiklikleri İndir...
2020-11 Şubat/2020 dönemine ilişkin KDV beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması, Şubat/2020 dönemine ait BA-BS formu bildirim sürelerinin uzatılması, E-defter oluşturma, imza ve berat alma süresi 31.03.2020 tarihinde biten mükellefler için bu sürelerin uzatılması, İndir...
2020-10 Geri kazanım katılım payı beyannamesinde beyan dönemi değişikliği İndir...
2020-09 Geri kazanım katılım payı beyannamesi İndir...
2020-08 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde süre uzatımı İndir...
2020-07 Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi İndir...
2020-06 2020 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2020-05 Vergi Kanunlarına göre 2020 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar İndir...
2020-04 31.12.2019 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2019 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı İndir...
2020-03 İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunda yapılan değişiklikler İndir...
2020-02 İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2020-2022 yıllarında yapılacak harcamalar için de ilave destekler uygulanabilecektir, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında inşaat harcamaları sebebiyle 2020-2021 yıllarında yüklenilen KDV’ler de iade alınabilecektir, Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılarca 2020-2022 yıllarında imalat faaliyetinde kullanılmak üzere alınacak yeni makine teçhizatta da KDV istisnası uygulanabilecektir., İmalat, ar-ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere veya yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen makine teçhizatlar için çift kat amortisman uygulanabilecektir. İndir...
2020-01 KDV Oranı Değişiklikleri İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM