Yayınlarımız
Açıklama İndir
7338 sayılı vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun İndir...
7326 Sayılı Kanun Sunum İndir...
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri İndir...
6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin Kanun İlgili Kanunlara Yaptığı Değişiklikler Eski-Yeni Metin Karşılaştırması. İndir...
5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve BazıI Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri İndir...
6736 Sayılı Kanun Sunum. İndir...
5024 Sayılı Kanun ile Mevzuatımıza Girmiş Bulunan Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması İndir...
5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Değiştirilen Hükümlerin Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri İndir...
5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Yapılan Değişikliklerin Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri İndir...
KVK 11. Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Değerlendirmeler İndir...
6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri - 25.09.2010 İndir...
4369 Sayılı Kanunla Değiştirilen Vergi Mevzuatında Eski ve Yeni Metinler İndir...
Gelir Vergisi Kanunu 276 No.lu Genel Tebliğ Taslağı Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri İndir...
Basel II ve KOBİ'lere Etkileri İndir...
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri İndir...
3218 Saylı Serbest Bölgeler Kanunu'nun Eski ve Yeni Şeklinin Karşılaştırılmalı Metinleri İndir...
5766 Sayılı Kanun ile 6183 AATUHK, GVK’nu, Kurumlar Vergisi Kanunu,ÖTV Kanunu, KDV Kanunu ve diğer çeşitli Kanunlarda yapılan değişiklikler İndir...
Sivil Toplum Kuruluşları ve Bağımsız Denetim İndir...
405 Sıra Nolu Tebliğ ile 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişikliklere İlişkin 340 Nolu Tebliğin Eski ve Yeni Metinleri İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM