MEVZUAT
YORUM VE MAKALELER
 • 31.10.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri, (05.11.2018)

  İNCELE
 • 30.09.2018 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması, (01.11.2018)

  İNCELE
 • 04.09.2018-04.03.2019 tarihleri arasında fiili ihracatı yapılan satışların ihracat bedellerinin yurt içine getirilme zorunluluğu (04.09.2018)

  İNCELE
 • Taşınmazlarda yeniden değerleme imkânı (16.08.2018)

  İNCELE
 • 30.06.2018 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (07.08.2018)

  İNCELE
 • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesisi ve damga vergisi beyannamesi verilmesi (26.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi indirimi ile ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (19.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalarla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (18.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun matrahla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (16.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un varlık ve bazı yurtdışı kazançların beyanına ilişkin hükümleri (14.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri (20.06.2018)

  İNCELE
 • Yatırım teşvik belgesi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (12.06.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanunu (31.05.2018)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterlerinde Yapılan Değişiklikler (30.05.2018)

  İNCELE
 • Aralık 2017, Ocak ve Şubat 2018 aylarına ait elektronik defter beratlarının alınmasına ilişkin süreler, Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması, 2017 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki (28.05.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun iadelerle ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (24.05.2018)

  İNCELE
 • İşyeri Teslimlerinde 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranının %8’e indirilmesi, Konutlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek satılan ihtiyaç fazlası elektrikten yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir., 7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi kapsamında 16 ve daha büyük yaştaki araçlardan hurdaya ayrılan veya ihraç edilenlere karşılık aynı cins yeni araçların ilk iktisabında terkin edilecek ÖTV tutarı (18.05.2018)

  İNCELE
 • 31.03.2018 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (12.05.2018)

  İNCELE
 • KDV Oranı %18 olan konutların, KDV oranlarının 31.10.2018 tarihine kadar %8’e indirilmesi, Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranının binde 15’e indirilmesi, Kadın çalışanlara her bir çocuk için sağlanan kreş ve gündüz bakım evi yardımında gelir vergisinden istisna tutarın aylık brüt asgari ücretin %50’sine artırılması, Sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların imalat sanayinde kullanmak üzere alacakları makine teçhizattan KDV istisnası ve artırımlı amortisman desteğinden yararlanabileceklerin belirlenmesi, 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarı değişikliği (05.05.2018)

  İNCELE
 • 15 milyon USD ve üstü yabancı para ve/veya dövize endeksli kredi borcu bulunanların TCMB’ye veri bildirim ve bu bildirime ilişkin bağımsız denetim zorunluluğu (24.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile sigorta primlerinden geçmişe dönük yararlanma ve bazı kurum ve kuruluşlara sigorta primi teşviklerinden yararlanmasına açıklık getirilmesi (13.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile işverenlere sağlanan Sigorta primi, ücret, gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi desteği (12.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (11.04.2018)

  İNCELE
 • Gelir ve kurumlar vergilerinde 5 puanlık indirim hatırlatması (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Ceza Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (09.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Değerleme Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (05.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile Makine Teçhizat Alımlarına Sağlanan Destekler (03.04.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (31.01.2018)

  İNCELE
 • 31.12.2017 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2017 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı (29.01.2018)

  İNCELE
 • Cazibe Merkezleri Programının yeni uygulama usul ve esasları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/11133 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler (26.01.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (05.01.2018)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destek oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli KDV oranına tabi Teslim ve hizmetlerle ilgili iade alınamayacak KDV sınırı, Bireysel katılımcı indiriminde süre uzatımı (03.01.2018)

  İNCELE
 • Bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları ve tutarları (02.01.2018)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile FATİH Projesine Sağlanan Destekler (02.01.2018)

  İNCELE
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi imkanı (29.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı ÖTV Kanunda Yapılan Değişiklikler (28.12.2017)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (27.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler (25.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için sağlanan ilave destekler (21.12.2017)

  İNCELE
 • Serbest meslek kazanç defterinin işletme hesabı defterinin zirai işletme defterinin basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulma zorunluğu, Sevk irsaliyesinin, müstahsil makbuzunun ve serbest meslek makbuzunun ihtiyari olarak elektronik ortamda düzenlenmesi imkanı (19.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (15.12.2017)

  İNCELE
 • Vergi dilimi değişikliği sebebiyle Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2017 aylarında asgari geçim indirimi dahil aldığı ücret 1.404,06 TL.’nin altına düşenlerin ücretlerinin 1.404,06 TL.’ye tamamlanması (06.12.2017)

  İNCELE
 • Yurtdışından bilgisayar yazılımı alımlarında tevkifat yükümlülükleri (27.11.2017)

  İNCELE
 • 30.09.2017 Tarihli Döviz Kurları,Eylül/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı,30.09.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (30.10.2017)

  İNCELE
 • Vergi Dilimi Değişikliği Sebebiyle Asgari Ücretin Net Tutarında Meydana Gelen Azalmanın Telafi Edilmesine İlişkin Tasarı (04.10.2017)

  İNCELE
 • Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranı değişikliği, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde edilen bazı gelirlerden yapılacak tevkifat oranı değişikliği (27.09.2017)

  İNCELE
 • 30.06.2017 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (01.08.2017)

  İNCELE
 • naltrexone low dose

  naltrexone dosage
  Elektronik fatura düzenleme zorunluluğu bulunanların mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracında elektronik fatura düzenleme zorunluluğu 01.07.2017 tarihi itibariyle başlamıştır. (13.07.2017)

  İNCELE
 • naltrexone where to buy

  buy naltrexone online india blog.jrmissworld.com
  Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu, Araç kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu,Gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin zirai ürünlerinin ticaret borsalarına tescil ettirilerek satışlarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu. (13.06.2017)

  İNCELE
 • buy naltrexone canada

  buy naltrexone
  Hesap dönemi takvim yılı olan tüzel kişilerin Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 dönemi aylık elektronik defter beratlarının alınması,Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması,2016 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki. (27.05.2017)

  İNCELE
 • viagra prodej praha

  viagra pro mlade cogimator.net
  31.03.2017 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması. (04.05.2017)

  İNCELE
 • viagra diskuze

  viagra
  Bazı mallarda 30.04.2017 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV ve ÖTV indirimlerinin süresi 30.09.2017 tarihine uzatılmıştır. (01.05.2017)

  İNCELE
 • KVK 13 Seri No.lu Genel Tebliği Taslağı Hakkında Değerlendirmeler. (12.04.2017)

  İNCELE
 • Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden yapılan alımlara ilişkin ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına çıkarılması. (03.04.2017)

  İNCELE
 • Bireysel emeklilik sistemine zorunlu/otomatik katılım. (03.04.2017)

  İNCELE
 • 2017//9973 Sayılı BKK ile damga, harç ve KKDF oranlarında yapılan değişiklikler,4447 Sayılı Kanun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Damga Vergisi İstisnası. (16.03.2017)

  İNCELE
 • dog abortion

  buy abortion pill
  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17. ve 18. Mad. kapsamında sigorta primi ve Gelir vergisi stopajı desteği. (14.03.2017)

  İNCELE
 • seroquel

  seroquel avis
  Yurtiçinden serbest bölgelere veya serbest bölgelerden yurtiçine yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası (02.03.2017)

  İNCELE
 • mixing xanax and weed

  mixing adderall and weed read

  progesterone naturelle

  progesterone
  İndirimli oranda teslim ve hizmetlerde KDV iadesine ilişkin değişiklikler. (01.03.2017)

  İNCELE
 • benadryl and pregnancy cleft palate

  benadryl and pregnancy cleft palate
  Cazibe Merkezleri Programı kapsamında teşvik uygulamaları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/9917 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler. (28.02.2017)

  İNCELE
 • viagra na prodej

  viagra pro mlade redirect
  6770 Sayılı Kanun ile Yapılan Çeşitli Düzenlemeler. (27.02.2017)

  İNCELE
 • İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan kur farkları .eridon que es domperidon 40 mg fabrikantforborn.website İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan kur farkları . (24.02.2017)

  İNCELE
 • Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi. (23.02.2017)

  İNCELE
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler. (21.02.2017)

  İNCELE
 • 03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülen 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No'lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler. (07.02.2017)

  İNCELE
 • Sigorta prim teşvikleri muhasebeleştirilmesi. (04.02.2017)

  İNCELE
 • Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen inşaat harcamalarında KDV iadesi (02.02.2017)

  İNCELE
 • albuterol otc equivalent

  albuterol nebulizer otc open

  fluoxetine and alcohol nhs

  fluoxetine and alcohol
  Asgari ücret sigorta primi teşviki desteğinin bir yıl uzatılması, Aralık 2016, Ocak 2017, Şubat 2017 aylarına ait sigorta prim tutarlarının belli bir kısmının dokuzar ay ertelenmesi (31.01.2017)

  İNCELE
 • 6736 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırılan alacaklara için ilave ödeme imkânı. (31.01.2017)

  İNCELE
 • 31.12.2016 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı,31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2016 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (30.01.2017)

  İNCELE
 • fluoxetine and alcohol interaction

  fluoxetine and alcohol withdrawal
  Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenen illerde sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmada süre uzatımı. (20.01.2017)

  İNCELE
 • naltrexone wiki

  naltrexone side effects site.cegep-rimouski.qc.ca
  Yatırımların proje bazında desteklenmesi. (01.12.2016)

  İNCELE
 • paroxetine avis

  paroxetine avis click

  cialis coupon free

  cialis coupon
  KDV ve ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler, 6761 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler. (26.11.2016)

  İNCELE
 • mebendazol 500mg

  mebendazol wikipedia
  30.09.2016 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.09.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (02.11.2016)

  İNCELE
 • sertraline side effects

  sertraline and alcohol anger read here
  Vergi Dilimi Değişikliği Sebebiyle Asgari Ücretin Net Tutarında Meydana Gelen Azalmanın Telafi Edilmesi ve Asgari Geçim İndirimi Tavanının 279,99 TL.’ye yükselmesi. (31.10.2016)

  İNCELE
 • Devreden Katma Değer Vergilerinin İade edilmesi (28.11.2017)

  İNCELE
 • Rekortmenler Listelerinden "Vergi Karnesi" ne, Vergi Karnesinden "Kamu Yararı Kimliği" ne Geçilmesi Önerileri (30.01.2017)

  İNCELE
BİZİ YAKINDAN TANIYIN...

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. yerli ve yabancı kurumlara denetim, vergi, sermaye piyasası, sosyal güvenlik ve  iş hukuku alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi sunan,  bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

ERCİYES  daha önceleri Maliye Bakanlığı'nda denetim elemanı, Üniversite’de öğretim elemanı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nda kurul üyesi olarak görevde bulunmuş, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Lisansı belgesini haiz kişiler tarafından kurulmuştur.

ERCİYES ülke gerçekleri, mevzuat ve uygulamalar konusundaki bilgi ve deneyimlerin, evrensel standartlar ve deneyimlerle birlikte değerlendirilebildiği uzman bir kuruluştur.

ERCİYES  bir denetim şirketinin faaliyet gösterebileceği belli başlı alanlarda başta SPK ve EPDK olmak üzere denetim yetkilerini resmi makamlardan almış bulunmaktadır.

KADROMUZ
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM