MEVZUAT
YORUM VE MAKALELER
 • 7338 Sayılı Kanun’la 213 Sayılı VUK’nun değerleme hükümlerinde yapılan değişiklikler. (05.11.2021)

  İNCELE
 • 7338 Sayılı Kanun’la 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (03.11.2021)

  İNCELE
 • 7338 Sayılı Kanun’la gider pusulası düzenleme zorunluluğunda yapılan değişiklikler (02.11.2021)

  İNCELE
 • 30.09.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Eylül/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (01.11.2021)

  İNCELE
 • BA-BS formlarının bildirimlerinde yapılan değişiklikler (25.08.2021)

  İNCELE
 • Gerçek faydalanıcının belirlenmesi ve bildirilmesi (25.08.2021)

  İNCELE
 • 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Haziran/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (03.08.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır. (02.08.2021)

  İNCELE
 • Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde yeniden değerlenme imkanı (27.07.2021)

  İNCELE
 • 7326 Sayılı Kanun kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi (05.07.2021)

  İNCELE
 • 7326 Sayılı Kanun’un matrah artırımı düzenlemeleri (01.07.2021)

  İNCELE
 • Kamu alacaklarının yapılandırması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yeniden değerleme uygulamasına ilişkin 7326 Sayılı Kanun (30.06.2021)

  İNCELE
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (04.06.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 31.01.2021 tarihine uzatılmıştır. (02.06.2021)

  İNCELE
 • Yabancı kaynakları öz kaynakları geçen işletmelerde 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerinde finansman gider kısıtlaması (24.05.2021)

  İNCELE
 • 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Mart/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (05.05.2021)

  İNCELE
 • 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi kurum geçici vergi beyanına uygulanacak geçici vergi oranı (28.04.2021)

  İNCELE
 • 2021 ve 2022 hesap dönemi kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişiklikler (22.04.2021)

  İNCELE
 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki transfer fiyatlandırması formunda bildirilecek tutar (02.04.2021)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (23.02.2021)

  İNCELE
 • Yıllara sâri inşaat taahhüt işlerine ilişkin ödemelerde stopaj oranı değişikliği, Finansman Gider Kısıtlaması (05.02.2021)

  İNCELE
 • Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlardaki konutlara İlişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. (02.02.2021)

  İNCELE
 • Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle yeniden mücbir sebep hali ilan edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri (26.01.2021)

  İNCELE
 • 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oran, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (14.01.2021)

  İNCELE
 • Elektronik defterlerin (ve beratlarının) ikincil kopyalarının GİB bilgi işletim sistemine yüklenmesi zorunluluğu (11.01.2021)

  İNCELE
 • 2021 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (07.01.2021)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2021 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (04.01.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı mal ve hizmetlerde KDV Oran indirimleri ile bazı gayrimenkul kiralarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indiriminin uygulama süresi 31.12.2020 tarihinden 31.05.2021 tarihine uzatılmış, Covit-2019 aşılarının 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki teslimlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanması öngörülmüştür. (23.12.2020)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (22.12.2020)

  İNCELE
 • 30.09.2020 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (05.11.2020)

  İNCELE
 • 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetlerinde KDV Oranının %1’e indirilmesi, Binek otomobillerin ÖTV’ye esas değerlerinde ve ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler, İhracat bedellerinin yurda getirilmesi Tebliğinde değişiklik (02.09.2020)

  İNCELE
 • 30.06.2020 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı İkinci geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (07.08.2020)

  İNCELE
 • 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mal ve hizmetlerde KDV Oranı indirimi ile bazı gayrimenkul kiralarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimi (04.08.2020)

  İNCELE
 • E-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu (30.06.2020)

  İNCELE
 • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni (03.06.2020)

  İNCELE
 • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni (01.06.2020)

  İNCELE
 • 01 Haziran 2020 tarihi sonuna kadar yerine getirilmesi gereken bazı mükellefiyetler (28.05.2020)

  İNCELE
 • 31.03.2020 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (13.05.2020)

  İNCELE
 • Koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan çeşitli düzenlemeler. (17.04.2020)

  İNCELE
 • Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait sigorta primlerinin ödeme sürelerinin uzatılması. (03.04.2020)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler (30.03.2020)

  İNCELE
 • Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri, Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ilişkin e-defter oluşturma, imza ve berat alma sürelerinin uzatılması (27.03.2020)

  İNCELE
 • Kolalı gazoz, puro ve sigarillolarda ÖTV oran ve tutar değişiklikleri (26.03.2020)

  İNCELE
 • Şubat/2020 dönemine ilişkin KDV beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması, Şubat/2020 dönemine ait BA-BS formu bildirim sürelerinin uzatılması, E-defter oluşturma, imza ve berat alma süresi 31.03.2020 tarihinde biten mükellefler için bu sürelerin uzatılması, (24.03.2020)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesinde beyan dönemi değişikliği (23.03.2020)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesi (26.02.2020)

  İNCELE
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde süre uzatımı (10.02.2020)

  İNCELE
 • Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi (16.01.2020)

  İNCELE
 • 2020 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (15.01.2020)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2020 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (10.01.2020)

  İNCELE
 • 31.12.2019 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2019 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı (09.01.2020)

  İNCELE
 • İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunda yapılan değişiklikler (08.01.2020)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2020-2022 yıllarında yapılacak harcamalar için de ilave destekler uygulanabilecektir, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında inşaat harcamaları sebebiyle 2020-2021 yıllarında yüklenilen KDV’ler de iade alınabilecektir, Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılarca 2020-2022 yıllarında imalat faaliyetinde kullanılmak üzere alınacak yeni makine teçhizatta da KDV istisnası uygulanabilecektir., İmalat, ar-ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere veya yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen makine teçhizatlar için çift kat amortisman uygulanabilecektir. (03.01.2020)

  İNCELE
 • KDV Oranı Değişiklikleri (02.01.2020)

  İNCELE
 • 7194 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (28.12.2019)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (26.12.2019)

  İNCELE
 • E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzuna geçme zorunluluğu ile diğer elektronik belgelere ilişkin düzenlemeler, Kâğıt fatura düzenleyen mükelleflerin belli bir haddi geçen satışlarında e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu, Elektronik defter tutma zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler (24.12.2019)

  İNCELE
 • 30.09.2019 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (02.11.2019)

  İNCELE
 • 30.06.2019 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (02.08.2019)

  İNCELE
 • 31.03.2019 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması. (08.05.2019)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesi (05.04.2019)

  İNCELE
 • Beyanname verme sürelerinin yeniden belirlenmesi (04.04.2019)

  İNCELE
 • Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı indirimlerinde süre uzatımı (22.03.2019)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2019 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destekler (23.01.2019)

  İNCELE
 • 2019 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (21.01.2019)

  İNCELE
 • 31.12.2018 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı (18.01.2019)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2019 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (14.01.2019)

  İNCELE
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp, 10 dan fazla işçi çalışan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işsizlik sigortası priminde üç yıl süre ile 1 puanlık indirim ile bu oranın %1 olarak uygulanması (09.01.2019)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun kapsamında ödenecek Aralık 2018 ve Ocak 2019 taksitlerinde süre uzatımı, 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımı hükümlerinden yararlanmak üzere başvuru yapan mükelleflerden ödeme yönünden şartları ihlal edenlere ödenmeyen tutarların Şubat 2019 ayı sonuna kadar ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma imkanı (07.01.2019)

  İNCELE
 • Yapı kayıt belgesinde süre uzatımı ve bu belgenin alınması için ödenen tutarların muhasebeleştirilmesi (04.01.2019)

  İNCELE
 • Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri uygulanan mallarda oran indirimlerinin 31.03.2019 tarihine uzatılması (02.01.2019)

  İNCELE
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlarda yapılan satışlara ilişkin günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri bildirim zorunluluğu, Ambalajlı ürün ve tüketildiğinde atığa dönüşen bazı mallar için geri kazanım katılım payı ödeme zorunluluğu (28.12.2018)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (26.12.2018)

  İNCELE
 • 31.10.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri, (05.11.2018)

  İNCELE
 • 30.09.2018 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması, (01.11.2018)

  İNCELE
 • 04.09.2018-04.03.2019 tarihleri arasında fiili ihracatı yapılan satışların ihracat bedellerinin yurt içine getirilme zorunluluğu (04.09.2018)

  İNCELE
 • Taşınmazlarda yeniden değerleme imkânı (16.08.2018)

  İNCELE
 • 30.06.2018 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (07.08.2018)

  İNCELE
 • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesisi ve damga vergisi beyannamesi verilmesi (26.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi indirimi ile ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (19.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun matrahla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (16.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un varlık ve bazı yurtdışı kazançların beyanına ilişkin hükümleri (14.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri (20.06.2018)

  İNCELE
 • Yatırım teşvik belgesi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (12.06.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanunu (31.05.2018)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterlerinde Yapılan Değişiklikler (30.05.2018)

  İNCELE
 • Aralık 2017, Ocak ve Şubat 2018 aylarına ait elektronik defter beratlarının alınmasına ilişkin süreler, Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması, 2017 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki (28.05.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun iadelerle ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (24.05.2018)

  İNCELE
 • İşyeri Teslimlerinde 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranının %8’e indirilmesi, Konutlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek satılan ihtiyaç fazlası elektrikten yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir., 7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi kapsamında 16 ve daha büyük yaştaki araçlardan hurdaya ayrılan veya ihraç edilenlere karşılık aynı cins yeni araçların ilk iktisabında terkin edilecek ÖTV tutarı (18.05.2018)

  İNCELE
 • 31.03.2018 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (12.05.2018)

  İNCELE
 • KDV Oranı %18 olan konutların, KDV oranlarının 31.10.2018 tarihine kadar %8’e indirilmesi, Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranının binde 15’e indirilmesi, Kadın çalışanlara her bir çocuk için sağlanan kreş ve gündüz bakım evi yardımında gelir vergisinden istisna tutarın aylık brüt asgari ücretin %50’sine artırılması, Sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların imalat sanayinde kullanmak üzere alacakları makine teçhizattan KDV istisnası ve artırımlı amortisman desteğinden yararlanabileceklerin belirlenmesi, 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarı değişikliği (05.05.2018)

  İNCELE
 • 15 milyon USD ve üstü yabancı para ve/veya dövize endeksli kredi borcu bulunanların TCMB’ye veri bildirim ve bu bildirime ilişkin bağımsız denetim zorunluluğu (24.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile sigorta primlerinden geçmişe dönük yararlanma ve bazı kurum ve kuruluşlara sigorta primi teşviklerinden yararlanmasına açıklık getirilmesi (13.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (11.04.2018)

  İNCELE
 • Gelir ve kurumlar vergilerinde 5 puanlık indirim hatırlatması (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Ceza Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (09.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Değerleme Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (05.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile Makine Teçhizat Alımlarına Sağlanan Destekler (03.04.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (31.01.2018)

  İNCELE
 • 31.12.2017 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2017 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı (29.01.2018)

  İNCELE
 • Cazibe Merkezleri Programının yeni uygulama usul ve esasları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/11133 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler (26.01.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (05.01.2018)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destek oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli KDV oranına tabi Teslim ve hizmetlerle ilgili iade alınamayacak KDV sınırı, Bireysel katılımcı indiriminde süre uzatımı (03.01.2018)

  İNCELE
 • Bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları ve tutarları (02.01.2018)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile FATİH Projesine Sağlanan Destekler (02.01.2018)

  İNCELE
 • 19 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (13.04.2021)

  İNCELE
 • KVK 18 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (21.01.2021)

  İNCELE
 • Serbest Meslek Kazancı Mevzuat Aritmetiği (11.02.2020)

  İNCELE
 • KDV 22 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (31.12.2018)

  İNCELE
BİZİ YAKINDAN TANIYIN...

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. yerli ve yabancı kurumlara denetim, vergi, sermaye piyasası, sosyal güvenlik ve  iş hukuku alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi sunan,  bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

ERCİYES ülke gerçekleri, mevzuat ve uygulamalar konusundaki bilgi ve deneyimlerin, evrensel standartlar ve deneyimlerle birlikte değerlendirilebildiği uzman bir kuruluştur.

ERCİYES  bir denetim şirketinin faaliyet gösterebileceği belli başlı alanlarda başta KGK, SPK ve EPDK olmak üzere denetim yetkilerini resmi makamlardan almış bulunmaktadır.

KADROMUZ
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM