MEVZUAT
YORUM VE MAKALELER
 • BA-BS formlarının bildirimlerinde yapılan değişiklikler (25.08.2021)

  İNCELE
 • Gerçek faydalanıcının belirlenmesi ve bildirilmesi (25.08.2021)

  İNCELE
 • 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Haziran/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (03.08.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır. (02.08.2021)

  İNCELE
 • Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde yeniden değerlenme imkanı (27.07.2021)

  İNCELE
 • 7326 Sayılı Kanun kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi (05.07.2021)

  İNCELE
 • 7326 Sayılı Kanun’un matrah artırımı düzenlemeleri (01.07.2021)

  İNCELE
 • Kamu alacaklarının yapılandırması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yeniden değerleme uygulamasına ilişkin 7326 Sayılı Kanun (30.06.2021)

  İNCELE
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (04.06.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı hizmetlerde KDV oranları indirimleri ile bazı gayrimenkul ve hak kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimlerinin uygulama süresi 31.01.2021 tarihine uzatılmıştır. (02.06.2021)

  İNCELE
 • Yabancı kaynakları öz kaynakları geçen işletmelerde 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerinde finansman gider kısıtlaması (24.05.2021)

  İNCELE
 • 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Mart/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (05.05.2021)

  İNCELE
 • 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi kurum geçici vergi beyanına uygulanacak geçici vergi oranı (28.04.2021)

  İNCELE
 • 2021 ve 2022 hesap dönemi kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişiklikler (22.04.2021)

  İNCELE
 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki transfer fiyatlandırması formunda bildirilecek tutar (02.04.2021)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (23.02.2021)

  İNCELE
 • Yıllara sâri inşaat taahhüt işlerine ilişkin ödemelerde stopaj oranı değişikliği, Finansman Gider Kısıtlaması (05.02.2021)

  İNCELE
 • Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlardaki konutlara İlişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. (02.02.2021)

  İNCELE
 • Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle yeniden mücbir sebep hali ilan edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri (26.01.2021)

  İNCELE
 • 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oran, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (14.01.2021)

  İNCELE
 • Elektronik defterlerin (ve beratlarının) ikincil kopyalarının GİB bilgi işletim sistemine yüklenmesi zorunluluğu (11.01.2021)

  İNCELE
 • 2021 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (07.01.2021)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2021 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (04.01.2021)

  İNCELE
 • Covid-2019 virüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı mal ve hizmetlerde KDV Oran indirimleri ile bazı gayrimenkul kiralarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indiriminin uygulama süresi 31.12.2020 tarihinden 31.05.2021 tarihine uzatılmış, Covit-2019 aşılarının 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki teslimlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanması öngörülmüştür. (23.12.2020)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (22.12.2020)

  İNCELE
 • 30.09.2020 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (05.11.2020)

  İNCELE
 • 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetlerinde KDV Oranının %1’e indirilmesi, Binek otomobillerin ÖTV’ye esas değerlerinde ve ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler, İhracat bedellerinin yurda getirilmesi Tebliğinde değişiklik (02.09.2020)

  İNCELE
 • 30.06.2020 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı İkinci geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (07.08.2020)

  İNCELE
 • 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mal ve hizmetlerde KDV Oranı indirimi ile bazı gayrimenkul kiralarında gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı indirimi (04.08.2020)

  İNCELE
 • E-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu (30.06.2020)

  İNCELE
 • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni (03.06.2020)

  İNCELE
 • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında fatura düzeni (01.06.2020)

  İNCELE
 • 01 Haziran 2020 tarihi sonuna kadar yerine getirilmesi gereken bazı mükellefiyetler (28.05.2020)

  İNCELE
 • 31.03.2020 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2020 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (13.05.2020)

  İNCELE
 • Koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan çeşitli düzenlemeler. (17.04.2020)

  İNCELE
 • Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait sigorta primlerinin ödeme sürelerinin uzatılması. (03.04.2020)

  İNCELE
 • KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler (30.03.2020)

  İNCELE
 • Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler ve sektörler, Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin uzatılan beyanname, bildirim beyan süreleri ve ödeme süreleri, Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ilişkin e-defter oluşturma, imza ve berat alma sürelerinin uzatılması (27.03.2020)

  İNCELE
 • Kolalı gazoz, puro ve sigarillolarda ÖTV oran ve tutar değişiklikleri (26.03.2020)

  İNCELE
 • Şubat/2020 dönemine ilişkin KDV beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması, Şubat/2020 dönemine ait BA-BS formu bildirim sürelerinin uzatılması, E-defter oluşturma, imza ve berat alma süresi 31.03.2020 tarihinde biten mükellefler için bu sürelerin uzatılması, (24.03.2020)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesinde beyan dönemi değişikliği (23.03.2020)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesi (26.02.2020)

  İNCELE
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde süre uzatımı (10.02.2020)

  İNCELE
 • Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi (16.01.2020)

  İNCELE
 • 2020 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (15.01.2020)

  İNCELE
 • Vergi Kanunlarına göre 2020 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar (10.01.2020)

  İNCELE
 • 31.12.2019 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2019 Yılında (Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Dahil) Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılmasında Kullanılacak Faiz Oranı (09.01.2020)

  İNCELE
 • İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunda yapılan değişiklikler (08.01.2020)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2020-2022 yıllarında yapılacak harcamalar için de ilave destekler uygulanabilecektir, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında inşaat harcamaları sebebiyle 2020-2021 yıllarında yüklenilen KDV’ler de iade alınabilecektir, Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılarca 2020-2022 yıllarında imalat faaliyetinde kullanılmak üzere alınacak yeni makine teçhizatta da KDV istisnası uygulanabilecektir., İmalat, ar-ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere veya yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen makine teçhizatlar için çift kat amortisman uygulanabilecektir. (03.01.2020)

  İNCELE
 • KDV Oranı Değişiklikleri (02.01.2020)

  İNCELE
 • 7194 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (28.12.2019)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (26.12.2019)

  İNCELE
 • E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzuna geçme zorunluluğu ile diğer elektronik belgelere ilişkin düzenlemeler, Kâğıt fatura düzenleyen mükelleflerin belli bir haddi geçen satışlarında e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu, Elektronik defter tutma zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler (24.12.2019)

  İNCELE
 • 30.09.2019 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (02.11.2019)

  İNCELE
 • 30.06.2019 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması (02.08.2019)

  İNCELE
 • 31.03.2019 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2019 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Devreden Nakit Sermaye İndiriminden 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yararlanılması. (08.05.2019)

  İNCELE
 • Geri kazanım katılım payı beyannamesi (05.04.2019)

  İNCELE
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlarda yapılan satışlara ilişkin günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri bildirim zorunluluğu, Ambalajlı ürün ve tüketildiğinde atığa dönüşen bazı mallar için geri kazanım katılım payı ödeme zorunluluğu (28.12.2018)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (26.12.2018)

  İNCELE
 • 31.10.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Geçici süreli KDV, ÖTV ve Tapu harcı İndirimleri, (05.11.2018)

  İNCELE
 • 30.09.2018 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, Yatırım indirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.09.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması, (01.11.2018)

  İNCELE
 • 04.09.2018-04.03.2019 tarihleri arasında fiili ihracatı yapılan satışların ihracat bedellerinin yurt içine getirilme zorunluluğu (04.09.2018)

  İNCELE
 • Taşınmazlarda yeniden değerleme imkânı (16.08.2018)

  İNCELE
 • 30.06.2018 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (07.08.2018)

  İNCELE
 • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesisi ve damga vergisi beyannamesi verilmesi (26.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi indirimi ile ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (19.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalarla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (18.07.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun matrahla ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (16.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un varlık ve bazı yurtdışı kazançların beyanına ilişkin hükümleri (14.07.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Kanun’un matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri (20.06.2018)

  İNCELE
 • Yatırım teşvik belgesi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (12.06.2018)

  İNCELE
 • 7143 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanunu (31.05.2018)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterlerinde Yapılan Değişiklikler (30.05.2018)

  İNCELE
 • Aralık 2017, Ocak ve Şubat 2018 aylarına ait elektronik defter beratlarının alınmasına ilişkin süreler, Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması, 2017 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki (28.05.2018)

  İNCELE
 • 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun iadelerle ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler (24.05.2018)

  İNCELE
 • İşyeri Teslimlerinde 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranının %8’e indirilmesi, Konutlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek satılan ihtiyaç fazlası elektrikten yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir., 7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi kapsamında 16 ve daha büyük yaştaki araçlardan hurdaya ayrılan veya ihraç edilenlere karşılık aynı cins yeni araçların ilk iktisabında terkin edilecek ÖTV tutarı (18.05.2018)

  İNCELE
 • 31.03.2018 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2018 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (12.05.2018)

  İNCELE
 • KDV Oranı %18 olan konutların, KDV oranlarının 31.10.2018 tarihine kadar %8’e indirilmesi, Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranının binde 15’e indirilmesi, Kadın çalışanlara her bir çocuk için sağlanan kreş ve gündüz bakım evi yardımında gelir vergisinden istisna tutarın aylık brüt asgari ücretin %50’sine artırılması, Sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların imalat sanayinde kullanmak üzere alacakları makine teçhizattan KDV istisnası ve artırımlı amortisman desteğinden yararlanabileceklerin belirlenmesi, 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarı değişikliği (05.05.2018)

  İNCELE
 • 15 milyon USD ve üstü yabancı para ve/veya dövize endeksli kredi borcu bulunanların TCMB’ye veri bildirim ve bu bildirime ilişkin bağımsız denetim zorunluluğu (24.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile sigorta primlerinden geçmişe dönük yararlanma ve bazı kurum ve kuruluşlara sigorta primi teşviklerinden yararlanmasına açıklık getirilmesi (13.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile işverenlere sağlanan Sigorta primi, ücret, gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi desteği (12.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (11.04.2018)

  İNCELE
 • Gelir ve kurumlar vergilerinde 5 puanlık indirim hatırlatması (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (10.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Ceza Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (09.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun Değerleme Hükümlerinde Yapılan değişiklikler (05.04.2018)

  İNCELE
 • 7103 Sayılı Kanun ile Makine Teçhizat Alımlarına Sağlanan Destekler (03.04.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler (31.01.2018)

  İNCELE
 • 31.12.2017 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı, 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2017 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı (29.01.2018)

  İNCELE
 • Cazibe Merkezleri Programının yeni uygulama usul ve esasları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/11133 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler (26.01.2018)

  İNCELE
 • 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar (05.01.2018)

  İNCELE
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için uygulanacak ilave destek oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 2018 yılında gerçekleştirilecek indirimli KDV oranına tabi Teslim ve hizmetlerle ilgili iade alınamayacak KDV sınırı, Bireysel katılımcı indiriminde süre uzatımı (03.01.2018)

  İNCELE
 • Bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları ve tutarları (02.01.2018)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile FATİH Projesine Sağlanan Destekler (02.01.2018)

  İNCELE
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi imkanı (29.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı ÖTV Kanunda Yapılan Değişiklikler (28.12.2017)

  İNCELE
 • Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunları uyarınca tutulacak defterler ve bu defterlerin tasdik zorunlulukları (27.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler (25.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak harcamalar için sağlanan ilave destekler (21.12.2017)

  İNCELE
 • Serbest meslek kazanç defterinin işletme hesabı defterinin zirai işletme defterinin basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulma zorunluğu, Sevk irsaliyesinin, müstahsil makbuzunun ve serbest meslek makbuzunun ihtiyari olarak elektronik ortamda düzenlenmesi imkanı (19.12.2017)

  İNCELE
 • 7061 Sayılı Kanun ile ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (15.12.2017)

  İNCELE
 • Vergi dilimi değişikliği sebebiyle Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2017 aylarında asgari geçim indirimi dahil aldığı ücret 1.404,06 TL.’nin altına düşenlerin ücretlerinin 1.404,06 TL.’ye tamamlanması (06.12.2017)

  İNCELE
 • Yurtdışından bilgisayar yazılımı alımlarında tevkifat yükümlülükleri (27.11.2017)

  İNCELE
 • 30.09.2017 Tarihli Döviz Kurları,Eylül/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı,30.09.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı,2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (30.10.2017)

  İNCELE
 • estrace

  estrace customcoffeemugs.ca
  Vergi Dilimi Değişikliği Sebebiyle Asgari Ücretin Net Tutarında Meydana Gelen Azalmanın Telafi Edilmesine İlişkin Tasarı (04.10.2017)

  İNCELE
 • mirtazapine 15mg

  15mg mirtazapine visuallylocated.com
  Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranı değişikliği, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde edilen bazı gelirlerden yapılacak tevkifat oranı değişikliği (27.09.2017)

  İNCELE
 • antabuse

  antabuse
  30.06.2017 Tarihli Döviz Kurları, Haziran/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması (01.08.2017)

  İNCELE
 • Elektronik fatura düzenleme zorunluluğu bulunanların mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracında elektronik fatura düzenleme zorunluluğu 01.07.2017 tarihi itibariyle başlamıştır. (13.07.2017)

  İNCELE
 • Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu, Araç kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu,Gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin zirai ürünlerinin ticaret borsalarına tescil ettirilerek satışlarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu. (13.06.2017)

  İNCELE
 • Hesap dönemi takvim yılı olan tüzel kişilerin Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 dönemi aylık elektronik defter beratlarının alınması,Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması,2016 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki. (27.05.2017)

  İNCELE
 • lexapro weed effects

  lexapro and weed
  31.03.2017 Tarihli Döviz Kurları, Mart/2017 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 31.03.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması. (04.05.2017)

  İNCELE
 • diflucan

  diflucan meganvaughan.co.uk
  Bazı mallarda 30.04.2017 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV ve ÖTV indirimlerinin süresi 30.09.2017 tarihine uzatılmıştır. (01.05.2017)

  İNCELE
 • lomexin

  lomexin vizvilagnap.hu
  KVK 13 Seri No.lu Genel Tebliği Taslağı Hakkında Değerlendirmeler. (12.04.2017)

  İNCELE
 • Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden yapılan alımlara ilişkin ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına çıkarılması. (03.04.2017)

  İNCELE
 • am i pregnant quiz early signs

  am i pregnant quiz early burroealici.it
  Bireysel emeklilik sistemine zorunlu/otomatik katılım. (03.04.2017)

  İNCELE
 • deltasone

  deltasone loekkenglas.dk
  2017//9973 Sayılı BKK ile damga, harç ve KKDF oranlarında yapılan değişiklikler,4447 Sayılı Kanun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Damga Vergisi İstisnası. (16.03.2017)

  İNCELE
 • voltaren

  voltaren
  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17. ve 18. Mad. kapsamında sigorta primi ve Gelir vergisi stopajı desteği. (14.03.2017)

  İNCELE
 • Yurtiçinden serbest bölgelere veya serbest bölgelerden yurtiçine yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası (02.03.2017)

  İNCELE
 • İndirimli oranda teslim ve hizmetlerde KDV iadesine ilişkin değişiklikler. (01.03.2017)

  İNCELE
 • lanoxin

  lanoxin vlcrespeto.com
  Cazibe Merkezleri Programı kapsamında teşvik uygulamaları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/9917 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler. (28.02.2017)

  İNCELE
 • 6770 Sayılı Kanun ile Yapılan Çeşitli Düzenlemeler. (27.02.2017)

  İNCELE
 • protopic

  protopic open
  İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan kur farkları .eridon que es domperidon 40 mg fabrikantforborn.website İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan kur farkları . (24.02.2017)

  İNCELE
 • abortion pill

  buy cheap abortion pill

  zestril

  zestril
  Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek verilmesi. (23.02.2017)

  İNCELE
 • plavix

  plavix flemzz.dk
  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler. (21.02.2017)

  İNCELE
 • buy abortion pill online usa

  usa buy abortion pill

  plavix

  plavix restaurantvisuals.com
  03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülen 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No'lu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler. (07.02.2017)

  İNCELE
 • zestril

  zestril
  Sigorta prim teşvikleri muhasebeleştirilmesi. (04.02.2017)

  İNCELE
 • prilosec

  prilosec online
  Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen inşaat harcamalarında KDV iadesi (02.02.2017)

  İNCELE
 • Asgari ücret sigorta primi teşviki desteğinin bir yıl uzatılması, Aralık 2016, Ocak 2017, Şubat 2017 aylarına ait sigorta prim tutarlarının belli bir kısmının dokuzar ay ertelenmesi (31.01.2017)

  İNCELE
 • nexium

  nexium dreampix.fr
  6736 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırılan alacaklara için ilave ödeme imkânı. (31.01.2017)

  İNCELE
 • buy abortion pill kit online

  where can you buy the abortion pill metalwings.com
  31.12.2016 Tarihli Döviz Kurları, Aralık/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı,31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, Nakit Sermaye İndiriminde 2016 Yılı İçin Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (30.01.2017)

  İNCELE
 • Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenen illerde sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmada süre uzatımı. (20.01.2017)

  İNCELE
 • pfizer viagra coupon

  viagra sample coupon
  Yatırımların proje bazında desteklenmesi. (01.12.2016)

  İNCELE
 • KDV ve ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler, 6761 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler. (26.11.2016)

  İNCELE
 • can you buy naltrexone over the counter

  buy naltrexone 3mg open
  30.09.2016 Tarihli Döviz Kurları, Eylül/2016 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, 2016/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı, 30.09.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı. (02.11.2016)

  İNCELE
 • isofair

  isofair
  Vergi Dilimi Değişikliği Sebebiyle Asgari Ücretin Net Tutarında Meydana Gelen Azalmanın Telafi Edilmesi ve Asgari Geçim İndirimi Tavanının 279,99 TL.’ye yükselmesi. (31.10.2016)

  İNCELE
 • 19 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (13.04.2021)

  İNCELE
 • KVK 18 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (21.01.2021)

  İNCELE
 • Serbest Meslek Kazancı Mevzuat Aritmetiği (11.02.2020)

  İNCELE
 • KDV 22 no.lu Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler (31.12.2018)

  İNCELE
BİZİ YAKINDAN TANIYIN...

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. yerli ve yabancı kurumlara denetim, vergi, sermaye piyasası, sosyal güvenlik ve  iş hukuku alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi sunan,  bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

ERCİYES ülke gerçekleri, mevzuat ve uygulamalar konusundaki bilgi ve deneyimlerin, evrensel standartlar ve deneyimlerle birlikte değerlendirilebildiği uzman bir kuruluştur.

ERCİYES  bir denetim şirketinin faaliyet gösterebileceği belli başlı alanlarda başta KGK, SPK ve EPDK olmak üzere denetim yetkilerini resmi makamlardan almış bulunmaktadır.

KADROMUZ
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM