MAKALE & YORUM DETAYI
  • Tarih:  26.09.2011
  • Konu:  Yatırım Teşvik Tebliğ 2009/1
  • Yazar:  Ahmet KUTSAL -   Yeminli Mali Müşavir -   Sorumlu Ortak Baş Denetçi

 28.07.2009 Tarih ve 27302 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 No.lu Tebliğde 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1 no.lu tebliğlerle yapılan değişiklik ve eklemeleri ihtiva eden metin için buraya tıklayınız.

DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM