MAKALE & YORUM DETAYI
  • Tarih:  16.07.2009
  • Konu:  5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu Uygulaması Hakkında Mülahazalar
  • Yazar:  Ahmet KUTSAL -   Yeminli Mali Müşavir -   Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Şirketinizin 2004-2007 yılları arasındaki faaliyetleri sebebiyle,

-Grup şirketleri ve ortaklarla ilişki ve alış verişlerden doğan örtülü kazanç matrah farklarını,
 
-Envanter değerleme, kur değerleme farkları ve amortismanların yanlış hesabından doğacak matrah farklarını,
 
-Ücretler, kiralar, kar payları, hatalı karşılık ayırma işlemleri ile ilgili doğabilecek ihtilafları ve matrah farkları ile yanlış uygulanan indirim ve istisna farklarını,
 
-Dönem giderlerini artırma veya dönem hasılatını azaltma sonucunu veren işlemlerden doğacak matrah farkları ile, sair sebeplerle ortaya çıkabilecek matrah farklarını kapsamak ve bu yıllara ilişkin 2012 yılına kadar yapılacak vergi incelemelerinde bulunabilecek farklara mahsup edilmek üzere Varlık Barışı Kanunundan yararlanılmak suretiyle nakit veya gayrimenkul beyanında bulunulabilecektir.
Özellikle nakit beyanın mümkün olmadığı hallerde şirket kayıtları dışında kalmış gayrimenkullerin, rayiç bedelleri ile beyan edilmesi mümkün kılınmıştır.
Bu sebeple, aşağıdaki özellikli durumların bilinmesinde yarar bulunmaktadır.
1) Toplumda yaygın bir şekilde Varlık Barışı Kanunundan yararlanılması halinde, bu kanundan yararlanmayan şirketlerin kendi sektöründe azınlıkta kalması halinde vergi incelemeleri bu kanundan yararlanmayan şirketlere kayacağından incelenme riski artacaktır.
 
2) Özellikle gayrimenkul beyanlarında
 
- Gayrimenkulün rayiç değeri şirketler tarafından beyan edilebilmekte
 
- Gayrimenkulün şirketler adına tescilinde tapu harcı ödenmemektedir.
 
- Bu gayrimenkulün rayiç değeri şirketiniz tarafından belirlenerek beyan edileceğinden, ileride satışı halinde gerçek değerinden işlem yapılması şirketi riske sokmayacaktır. İki yıl geçtikten sonraki satışlarda %75 kurumlar vergisi ve KDV istisnası hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 
3) Bildirimler elektronik ortamda ve gayrimenkul hakkında herhangi bir özel bilgi sorulmadan bu gece saat 24:00’ e kadar yapılabilecektir.
 
4) Beyan edilen rayiç değer üzerinden %5 vergi tahakkuk ettirilmekte, bu tutarda 30 Nisan’a kadar ödenebilmektedir.
 
5) Beyan edilen tutarlar aktifte şirket mevcutları arasına, pasifte özsermaye hesapları arasına kayda alınmak suretiyle şirket aktif ve özsermaye yapısı güçlendirilmekte, özsermaye arasına alınan tutar (6) ay içerisinde sermayeye ilave edilmektedir.

DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM