MAKALE & YORUM DETAYI
  • Tarih:  17.05.2007
  • Konu:  Bakır, Çinko ve Alüminyum Metal ve Alaşımlarından Mamül Ürünlerde Genişletilen KDV Tevkifatı Uygulaması Sanayiciye Yük Olmaktan Çıkarılmalıdır.
  • Yazar:  Ahmet KUTSAL -   Yeminli Mali Müşavir -   Sorumlu Ortak Baş Denetçi

2007/10 no.lu Sirkülerimizde de belirtildiği üzere, 01.05.2007 tarih ve 25609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 104 no.lu KDV Genel Tebliği ile daha önce bakır külçe ve mamullerinde uygulanmakta olan KDV tevkifatının 04.05.2007 tarihinden itibaren çinko ve alüminyum külçe ve mamullerinde de uygulanması öngörülmüştür.  

Sektörde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla KDV Kanunun 9. Maddesince Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde getirilen bu uygulama, özellikle bu metallerden mamul üretimi yapan sanayici üreticileri cezalandırıcı bir mahiyet arz etmiştir.
Sektörde kurulu kapasiteleri, sanayi sicil belgeleri, istihdam ve imalat büyükleri itibariyle belirli cesametteki sanayi kuruluşlarının ürünlerinin tevkifat kapsamına alınması bir yandan ürün çeşitleri içerisinde tevkifatlı, tevkifatsız ayrıştırmasının teknik sorunlarını getirmekte bir yandan da, bu sektörde oluşan katma değerin yüksek oluşu sebebiyle, tevkifatın finansman maliyeti sanayiciye yüklenmektedir. Kayıp ve kaçakların tedarikçilerden kaynaklandığı gerçeğinin göz önüne alınarak bakır, çinko ve alüminyum ve bunların alaşımlarından mamul üreten sanayi sicil belgesi sahibi sanayicilerin mamulleri üzerindeki tevkifatın kaldırılması veya bu kesim üzerindeki tevkifat oranının %10’a çekilmesi bu günkü hali ile sanayiciyi cezalandıran sistemin ıslah edilmesi sonucunu doğuracaktır.
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM